Jaarlijks een miljoen extra voor Utrechts honoursonderwijs

Body: 

Het Utrechtse universiteitsbestuur trekt één miljoen euro uit voor onderwijs aan extra gemotiveerde en getalenteerde studenten. De UU wil dat meer studenten dit 'honoursonderwijs' gaan volgen.

Het Utrechtse universiteitsbestuur trekt één miljoen euro uit voor onderwijs aan extra gemotiveerde en getalenteerde studenten. De UU wil dat meer studenten dit 'honoursonderwijs' gaan volgen.

Opleidingen van de UU krijgen structureel extra geld om betere studenten uitdagend onderwijs te bieden. Faculteiten mogen daarvoor samen jaarlijks 1 miljoen euro verdelen. Dit gebeurt op basis van het aantal studenten. De faculteit Geesteswetenschappen krijgt bijna een kwart, zo'n 230.000 euro. Ook Sociale Wetenschappen en Rebo krijgen een aanzienlijk bedrag.

De UU legde twee jaar geleden in de prestatieafspraken met het ministerie van OCW vast dat in 2016 12 procent van alle Utrechtse studenten deelneemt aan honoursonderwijs. Destijds gingen universiteiten er nog vanuit dat ze de mogelijkheid kregen om hogere collegegelden te vragen aan honoursstudenten. Onlangs bleek echter dat daar in politiek Den Haag geen draagvlak voor is.

Desondanks maakt de UU geen gebruik van de optie die de minister biedt om terug te komen op eerder gemaakte afspraken. De universiteit wil graag blijven vasthouden aan de eigen ambitie. Wel is in het Utrechtse jaarverslag te lezen dat de UU door de politieke ontwikkelingen niet kan garanderen dat de beoogde resultaten worden behaald.

In hetzelfde jaarverslag staat dat dit academisch jaar 10,5 procent van alle studenten deelneemt aan honoursonderwijs. Daarbij gaat het behalve om studenten van honoursprogramma’s, ook om studenten van de university colleges en om studenten van de researchmasters.

Facebook Twitter Whatsapp Mail