Bestuurder heeft link met Life Sciences

Jeroen Cammeraat nieuw lid Raad van Toezicht

Jeroen Cammeraat foto UU

De demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Jeroen Cammeraat per 1 oktober benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht. Het is vanwege zijn ruime ervaring als ondernemer en bestuurder binnen de life sciences en ICT dat hij is voorgedragen voor de Raad van Toezicht. Zelf heeft hij Tandheelkunde in Groningen gestudeerd. 

Jeroen Cammeraat is momenteel toezichthouder bij de medische bedrijven  Cassini Technologies en Plasmacure, strategisch adviseur bij deep-tech bedrijf IBA en executive coach bij Insead Business School. Eerder vervulde hij verschillende functies bij Philips Healthcare, waaronder die van Vice President.

In een reactie die verspreid is door de UU zegt Cammeraat dat hij zijn internationale ervaring bij grote ondernemingen en verschillende start-ups wil inzetten binnen zijn rol in de Raad van Toezicht.

Cammeraat volgt de vice-voorzitter Jan van der Eijk op die de Raad van Toezicht verlaat na de maximale termijn van acht jaar.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van het College van Bestuur en geeft het bestuur advies.  De Raad van Toezicht telt vijf leden die worden benoemd door de minister van OCW.

 

Advertentie