Jonge vrouwen werken meer in deeltijd dan mannen

Body: 

Kinderen of niet: jonge vrouwen kiezen er vaker voor om in deeltijd te werken dan mannen, ook als ze net zijn afgestudeerd. Dit zorgt ervoor dat ze op latere leeftijd economisch minder zelfstandig zijn.

Er gaan al jaren meer vrouwen dan mannen naar het hoger onderwijs, ze vallen minder vaak uit én studeren sneller af. Hoe kan het dan dat ze toch minder carrière maken? Het ministerie van OCW wilde daar wel eens een antwoord hebben en vroeg het Sociaal en Cultureel Planbureau om onderzoek.

Daaruit blijkt dat vrouwen onder de dertig vaker dan mannen op een hoger beroepsniveau werken en een hoger uurloon krijgen. Maar ook kiezen meer van hen direct na afstuderen voor een deeltijdbaan.

Waarom dat laatste zo is, kan het SCP lastig verklaren. Wellicht werken vrouwen vaker in sectoren waar minder fulltime banen zijn, zoals de zorg en het onderwijs. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon andere voorkeuren hebben dan mannen.

De vroege keuze voor een parttimebaan werkt later in het nadeel van vrouwen. Dankzij hun hogere opleidingsniveau verdienen ze na afstuderen meer dan mannen, maar door de keuze voor deeltijdwerk blijven ze vaak op hetzelfde niveau hangen, aldus het SCP.

Nederland is een uitzondering in Europa. Ter vergelijking: in Bulgarije en Roemenië werken mannen en vrouwen ongeveer evenveel en ook in andere EU-lidstaten is het verschil minder groot.

Facebook Twitter Whatsapp Mail