Jongerenkieswijzer helpt bij stemkeuze Europa

Foto Pixabay

Slechts 18 procent van de jongeren heeft tijdens de vorige Europese parlementsverkiezingen een stem uitgebracht, de helft lager dan het Nederlands gemiddelde. “Als jongeren zijn we al in de minderheid, en dan gaan we ook nog eens met veel minder naar de stembus. Onze belangen worden daardoor niet goed gerepresenteerd”, zegt Luce van Kempen, voorzitter van de Nationale Jeugdraad (NJR), de koepel van landelijke jongerenorganisaties.

Stemhulp
Maar hoe krijg je die jongeren op 23 mei naar de stembus? De eerste stap is hen via de Jongerenkieswijzer informeren over de verschillende politieke partijen en hun standpunten. De online stemhulp – in 2014 gelanceerd – is een initiatief van NJR en innovatiebureau IZI Solutions.

Na het beantwoorden van twintig stellingen krijgen de jongeren te zien welke drie partijen het best bij hun standpunten passen. “De Kieswijzer is door hen zelf gemaakt, met thema’s die hen raken”, aldus Van Kempen die in Utrecht Bestuurs- & Organisatiewetenschappen studeert. Mogen bedrijven in de Europese Unie handelen met landen die mensenrechten schenden? Moeten alle EU-landen het homohuwelijk invoeren? Of moet de EU het illegaal downloaden voor privégebruik strenger aanpakken?

Onbetaalde stages
Na afloop staat per statement een toelichting hoe de verschillende partijen erover denken. Soms zijn ze het grotendeels met elkaar eens, bijvoorbeeld over de stelling dat het Europese uitwisselingsprogramma (Erasmus+) moet worden uitgebreid. Alleen de PVV en Forum zijn tegen.

Over de vraag of de EU moet optreden tegen onbetaalde stages is minder overeenstemming. Banen die voorheen werden ingevuld door betaalde krachten of starters, heten tegenwoordig ‘leerwerkplekken’ of ‘traineeship’, aldus de toelichting in de Jongerenkieswijzer. Volgens PVV, VVD, CDA, CU/SGP, Forum en SP is het aan de lidstaten zelf om hierover te beslissen. Maar GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en PvdA vinden dat de EU zich wel met eerlijke stagevergoedingen moet bemoeien. 

Advertentie