Kabinet zet vaart achter halvering collegegeld eerstejaars

In eerste jaar nog maar de helft van het collegegeld. Foto: goodfreephotos

De maatregel was aangekondigd in het regeerakkoord en kan worden gezien als tegemoetkoming voor het afschaffen van de basisbeurs in 2015. Met de halvering hoopt het kabinet financiële drempels voor minder draagkrachtige studenten te verlagen.

De ministerraad heeft zojuist ingestemd met het wetsvoorstel, dat met spoed naar de Raad van State wordt gestuurd. Naar verwachting gaat het in maart naar de Tweede Kamer. Minister Van Engelshoven “hoopt dat studenten – liefst nog voor ze zich aanmelden – bij het denken over een vervolgopleiding al rekening kunnen houden met de voorgenomen halvering”.

De halvering gaat ook gelden voor eerstejaars van bijvoorbeeld university colleges, die meer collegegeld betalen, en voor deeltijdstudenten van de Open Universiteit.

Tags: collegegeld

Advertentie