Kamer hakt knoop door: Universiteit Wageningen moet naar OCW

Wageningen Universiteit en agrarische hogescholen moeten niet langer onder het ministerie van Economische Zaken vallen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Het groene onderwijs verliest zijn uitzonderingspositie.

De kwestie speelt al enige tijd in Den Haag. Van oudsher viel het groene onderwijs onder het ministerie van Landbouw, tegenwoordig onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Maar moet dat zo blijven?

De groene opleidingen trekken steeds meer studenten en het ministerie van EZ wil de groei niet volledig compenseren. Daardoor lopen de opleidingen eigenlijk geld mis, vinden ze. Een mogelijke oplossing zou zijn om het groene onderwijs bij het ministerie van Onderwijs onder te brengen.

Daar zitten voor- en nadelen aan, en daarom ziet het kabinet geen reden om iets te veranderen. Daaraan ligt misschien ook partijpolitiek ten grondslag, zoals het Wageningse universiteitsblad Resource in een analyse schreef: regeringspartij PvdA levert zowel de minister van Onderwijs (Jet Bussemaker) als de staatssecretaris van ‘groen’ onderwijs (Martijn van Dam). En die twee zijn het onderling oneens.

De PvdA wil zich dus niet mengen in dit debat en daarom lag de sleutel bij de VVD. Die kon een motie van D66 en ChristenUnie maken of breken. En vandaag blijkt de VVD de motie te steunen. Groen onderwijs zou gewoon bij het ministerie van Onderwijs moeten horen, vindt nu een Kamermeerderheid van VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SP. Samen hebben ze precies 76 zetels.

Er zijn geen duidelijke redenen om het groene onderwijs anders te behandelen dan de rest van het onderwijs, menen de partijen, en het geeft minder gedoe op de begroting als al het onderwijs bij één ministerie hoort.

Bovendien zou het makkelijker worden om bruggen te slaan tussen groen onderwijs en andere opleidingen. De kracht van het groene onderwijs (doorlopende leerlijnen en een sterke binding met het bedrijfsleven) zou behouden moeten blijven en “als inspiratie dienen voor het hele onderwijs”, aldus een gewijzigde motie.

De motie is vanmiddag in de Tweede Kamer in stemming gebracht. Ook de PVV, Partij voor de Dieren en enkele andere fracties steunden de motie.

Advertentie