Kamer maakt zich opnieuw sterk voor ‘polder-imam’

De Tweede Kamer wil dat Nederland imamopleidingen blijft aanbieden, eventueel in deeltijd. Anders wordt de afhankelijkheid van buitenlandse imams te groot.

Het aanbod van Nederlandse imamopleidingen staat op de tocht sinds de Hogeschool Inholland in 2013 besloot om haar imamopleiding op te heffen. De opleiding was te duur, stelde toenmalig collegevoorzitter Doekle Terpstra. Door hun verschillende culturele achtergronden hadden de 150 studenten veel begeleiding nodig en zou de opleiding nooit rendabel worden.

De imamopleiding van Inholland kreeg in 2006 een startsubsidie van vier ton. Het tweede kabinet Balkenende maakte zich, net als eerdere kabinetten, zorgen over de vele Turkse en Marokkaanse imams in Nederlandse moskeeën. Ze spraken de taal slecht, hadden weinig tot geen contact met niet-islamitische Nederlanders en hielden er soms radicale ideeën op na. De nieuwe opleiding zou imams gaan opleiden die de taal en cultuur van Nederland goed kennen.

In hetzelfde jaar werden ook twee nieuwe universitaire opleidingen in het leven geroepen: een masterspecialisatie tot islamitisch geestelijk verzorger aan de Vrije Universiteit en de bacheloropleiding ‘Islamitische theologie’ in Leiden. Die laatste studie maakte in 2014 bekend dat ze gaat stoppen wegens gebrek aan belangstelling. Beide studies leiden geen imams op.

De niet-bekostigde Islamitische Universiteit Rotterdam doet dat wel, maar daar werken veel Nederlandse moskeeën liever niet mee samen. Het Contactorgaan Moslims en Overheid heeft altijd gehamerd op het belang van in Nederland opgeleide imams en hoopt op een doorstart van de Inholland-opleiding. “Het zou een ramp zijn als er geen Nederlandse imams meer worden opgeleid”, zei toenmalig woordvoerder Yassin Elforkani in 2013.

Minister Bussemaker liet de Tweede Kamer gisteren weten dat ze graag wil dat er een Nederlandse imamopleiding is (“Er vinden op dit moment al constructieve gesprekken plaats met de instellingen”), maar ze wilde nog niet toezeggen dat die opleidingen er werkelijk komen.

Want de afgestudeerden moeten wat haar betreft wel werk kunnen vinden en dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Minstens zo belangrijk is dat de opleidingen goed zijn. “Inholland heeft uiteindelijk met pijn in het hart geconstateerd dat de kwaliteit niet goed genoeg was en dat er aansluitingsproblemen waren tussen de opleidingen en de plekken waar geestelijk verzorgers en imams aan de slag zouden komen.”

Over de kwaliteit van de Inholland-opleiding was de onderwijskeurmeester NVAO overigens behoorlijk positief, maar dat kon Inholland niet vermurwen tot een doorstart. 

 

Tags: islam | imam

Advertentie