Kamer wil één loket voor student met beperking

Illustratie: 123rf

Studenten met een beperking moeten net als andere studenten bij DUO zijn voor het aanvragen van studiefinanciering en de aanvullende beurs. Maar daarnaast hebben ze ook recht op de individuele studietoeslag, die bedoeld is als tegemoetkoming voor studenten die niet kunnen werken naast hun studie.

Om daar aanspraak op te maken, moeten ze niet bij DUO, maar bij hun gemeente zijn. Het leidt volgens belangenbehartiger Ieder(in) tot een “enorme hindernissenbaan” voor studenten die hun handen al vol hebben aan het ‘managen’ van hun ziekte.

Ook de Kamer vindt dat het beter kan. Vanmiddag werd een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om “toe te werken naar één centraal punt” waar studenten met een beperking alle beschikbare financiële steun kunnen aanvragen.

Beetje bezorgd
Minister Dijkgraaf zei eerder deze week tijdens een debat over de nieuwe basisbeurs dat hij “een beetje bezorgd” was om nog meer op het bordje van DUO te leggen. Ze hebben wegens het herinvoeren van de basisbeurs al twee zware jaren voor de boeg, zei hij.

Toch staat de minister wel open voor het onderzoeken van een “optimale oplossing”, mits hij “mag verkennen of een centraal punt inderdaad een verbetering is”, zei hij eerder vandaag tijdens een debat over DUO. “Eén loket klinkt aantrekkelijk, maar dan is wel de vraag: waar ligt dat loket en wat zijn precies de voor- en nadelen.”

De Kamer wilde overigens ook meer inzicht in de financiële situatie van studenten met een beperking, omdat hun “bestaanszekerheid nog meer onder druk staat” dan bij de meeste andere studenten. Een motie met het verzoek aan de regering om de hun financiële positie jaarlijks in kaart te brengen, kreeg ook een meerderheid.

Advertentie