Kamer wil opheldering over selectie

Mastervoorlichting van de UU

De Tweede Kamer wil weten wat onderwijsminister Bussemaker vindt van selectie voor masteropleidingen. De Kamer eist een brief over het onderwerp, maar een debat komt er voorlopig niet.

Als de minister niet ingrijpt gaan studenten van universiteitsraden nieuwe plannen voor selectie blokkeren, schreven ze gisteren. Te veel masteropleidingen kiezen volgens de studenten voor selectie en het is niet de bedoeling dat bachelors straks helemaal nergens meer terecht kunnen.

De studenten vinden gehoor bij Kamerleden. “Een bachelordiploma moet je gewoon toegang kunnen verschaffen tot een masteropleiding”, laat Kamerlid Rik Grashoff van GroenLinks weten “Met extra eisen krijgen veel studenten geen kans meer op een masteropleiding. De minister moet snel in gesprek met onderwijsinstellingen om selectie aan de poort tot een minimum te beperken.” 

Ook Mohammed Mohandis van de PvdA vindt dat minister Bussemaker “deze drang naar meer selectie” moet aanpakken. “Selectie voor de master mag niet alleen op basis van een kaal cijfer”, benadrukt hij. “Dat moet breder. Er moet een garantie zijn dat elke gemotiveerde student na een bachelor een master kan doen.”

Minister moet in een brief reageren op klachten
De minister moet in een brief aan de Kamer reageren op de zorgen van studenten, werd gisteren besloten. In die brief moet ze ook meteen een reactie geven op een onderzoek van de onderwijsinspectie waaruit blijkt dat opleidingen met een numerus fixus minder mannen en allochtonen trekken.

Dat onderzoek is een maand geleden gepubliceerd. PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis stelde er gisteren vragen over naar aanleiding van een bericht in dagblad Trouw.

Paul van Meenen van D66 wilde eigenlijk een Kamerdebat over het inspectieonderzoek, maar hij kreeg daar geen meerderheid voor. De PVV heeft geen problemen met selectie en CDA en VVD zeiden op dit moment geen behoefte te hebben aan een debat. “Er is een inspectierapport dat aangeeft dat er minimale fluctuaties zijn”, zei VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg. “Daarover zouden wij dan hier een debat gaan voeren. Geen steun voor dit verzoek.”

Van Meenen laat het er niet bij zitten. “Dit betekent niet dat ik er niet meer over begin hoor”, zegt hij desgevraagd. “Ik kom hier op terug.”

Minister wil dat student altijd ergens terecht kan
In 2014 is de zogeheten ‘doorstroommaster’ afgeschaft. Masteropleidingen mogen nu alle studenten selecteren, ook die van hun eigen bacheloropleiding komen.

In eerdere debatten zei de minister al dat zij er voor zal zorgen dat iedere student uiteindelijk ergens terecht kan. Een noodrem waarvan ze in 2013 zei dat ze hem waarschijnlijk niet hoefde te gaan gebruiken. “Er zijn geen signalen dat de universiteiten op korte termijn over de hele linie de doorstroommogelijkheid zullen afschaffen”, schreef ze toen aan de Tweede Kamer.

Advertentie