Keuzegids: universiteiten kampen met groeistuipen

Foto DUB

Drie snel groeiende universiteiten zijn flink gekelderd op de ranglijst van de Keuzegids, die vandaag is verschenen. Neem de Universiteit Leiden, waar het aantal eerstejaars sinds 2010 met maar liefst veertig procent is toegenomen: Leidse bachelorstudenten hebben tegenwoordig minder waardering voor hun docenten, de begeleiding en de haalbaarheid van het studieprogramma.

Aan de eveneens flink uitdijende Erasmus Universiteit heerst onvrede over de faciliteiten, de ict en het gebrek aan studieplekken. De Rotterdamse universiteit is in twee jaar tijd het sterkst gedaald in de ranglijst: zij heeft nu de op één na laagste score en laat alleen de drukbevolkte Universiteit van Amsterdam achter zich.

Het probleem speelt ook bij de populaire bèta- en techniekstudies. De TU Eindhoven groeit onstuimig en daalt op de ranglijst. De Universiteit Twente daarentegen maakt een sprong omhoog: daar groeit het aantal studenten minder extreem.

Wonder van Wageningen
De enige universiteit die grote groei combineert met het behoud van kwaliteit is Wageningen University. Al meer dan tien jaar eindigt de ‘groene’ universiteit met stip bovenaan. En dat terwijl de hoeveelheid eerstejaars er in tien jaar tijd is verdubbeld. De Keuzegids spreekt van “het wonder van Wageningen”. 

Van de ‘brede, klassieke’ universiteiten – die studies uit uiteenlopende disciplines aanbieden – wordt de Rijksuniversiteit Groningen door de Keuzegids het hoogst gewaardeerd.

De UU doet het net iets beter
De Universiteit Utrecht, door weekblad Elsevier in die categorie tot nummer één bestempeld, eindigt in de Keuzegids op de derde plaats. Dat is een plek hoger dan vorig jaar. Het algehele oordeel steeg van studenten steeg ook iets. Utrechtse 'topopleidingen' met hoge studenttevredenheid zijn dit jaar: Literatuurwetenschap, Bestuur- en Organisatiewetenschap, Keltisch, Religiewetenschappen en het University College Utrecht.

De eerste drie genoemde opleidingen kwamen in vergelijking met soortgelijke opleidingen in Nederland als beste uit de bus. Dit gold ook voor de Utrechtse opleidingen: Algemene Sociale Wetenschappen, Duits, Geneeskunde, Frans, Spaans en Italiaans.

Bij de 43 onderzochte opleidingen zijn er ook enkele waar studenten opvallend lage scores uitdelen: vooral bij Rechten, Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW), Media en Cultuur en Economie is dat het geval. Van deze opleidingen heeft alleen CIW ook in vergelijking met andere Nederlandse opleidingen de laagste totaalscore.

Slecht Engels
Voor het eerst buigt de Keuzegids zich over de internationalisering en het Engelstalig onderwijs aan de universiteiten. Vooral bij de TU’s loopt het nog niet op rolletjes, is de conclusie. Met name het steenkolenengels van docenten valt studenten weleens rauw op het dak.

Aan de TU Eindhoven en de Universiteit Twente krijgen docenten een 6,3 voor hun Engels. De collega’s in Maastricht, Groningen en Tilburg spreken de taal vloeiender: zij scoren bijna een vol punt hoger. De UU zit in de middenmoot.

De Keuzegids Universiteiten verschijnt elk jaar om aankomende bachelorstudenten te helpen met hun studiekeuze. Zowel studentenoordelen, afkomstig uit de Nationale Studenten Enquête, de mening van deskundigen en cijfers over uitval en contacturen tellen mee.

(NB: zie tabel hieronder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© CHOI. Veranderde score in afgelopen twee jaar.

Tags: keuzegids | Ranking

Advertentie