KNAW: Waar blijft extra geld voor wetenschap?

Body: 

De plannen van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker zullen nergens toe leiden, als er geen extra geld voor wetenschap komt. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Het genootschap van topwetenschappers reageert sceptisch op de wetenschapsvisie die de bewindslieden vandaag naar buiten hebben gebracht. De beleidsvoornemens van het kabinet zullen “volstrekt onvoldoende blijken” om de goede prestaties van de Nederlandse wetenschap in stand te houden, als het kabinet niet over de brug komt.

De plannen van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker zullen nergens toe leiden, als er geen extra geld voor wetenschap komt. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Het genootschap van topwetenschappers reageert sceptisch op de wetenschapsvisie die de bewindslieden vandaag naar buiten hebben gebracht. De beleidsvoornemens van het kabinet zullen “volstrekt onvoldoende blijken” om de goede prestaties van de Nederlandse wetenschap in stand te houden, als het kabinet niet over de brug komt.

De KNAW stelt dat de wetenschap twintig à vijfentwintig procent meer budget nodig heeft. “Als er iets is dat de toekomst van de Nederlandse wetenschap bedreigt, dan is het wel dat de investeringen structureel veel te laag zijn.”

Eigenlijk zou drie procent van de Nederlandse rijkdom (het bruto binnenlands product) in wetenschap moeten worden geïnvesteerd, aldus de KNAW. Dat hebben de landen van Europa in het jaar 2000 met elkaar afgesproken, maar daar houden ze zich nog niet aan. Nederland zit nu op twee procent en het kabinet mikt op 2,5 procent.

De bewindslieden willen ook een Nationale Wetenschapsagenda opstellen met thema’s die bijzondere aandacht zouden moeten krijgen van Nederlandse onderzoekers. Daar ziet de KNAW wel iets in en zij zal er “van harte aan meewerken”,  zolang onderzoekgroepen de vrijheid behouden “om zelf een groot deel van hun onderzoeksagenda te bepalen”.

Om wetenschappers te betrekken bij de toekomst van het wetenschapsbeleid, zal de KNAW morgen een online forum openen: www.podium.knaw.nl. Daar mogen ze zeggen wat ze van de wetenschapsvisie vinden. “Het gaat daarbij nadrukkelijk om de stem van de wetenschappers, niet de standpunten van belangenbehartigers of beleidsmakers.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail