Komst mbo’ers in studentencomplex Aurora leidt tot onrust bij bewoners

Aurora is een studentencomplex van de SSH. Al sinds de oplevering van het pand in 2014 wonen er naast studenten uit het hoger onderwijs ook enkele studenten uit het mbo. Zij werden allen bij één eenheid ondergebracht. Om de praktijkstudenten beter te spreiden, zullen ze nu ook bij andere afdelingen  geplaatst worden.

Maatschappelijke doelstelling
Het initiatief maakt deel uit van het ‘Talent voor…’-project. Dit project is een samenwerking tussen SSH, Mitros, MBO Utrecht, ROC Midden-Nederland en Buurtteams Utrecht. In totaal worden tien mbo’ers verdeeld over de studentenhuizen. Dat komt neer op één of twee praktijkstudenten per pand.

“De SSH heeft een maatschappelijke doelstelling,” legt Madelon van Gameren van de SSH uit. “Bovendien willen wij ook ‘bijzondere’ doelgroepen passend huisvesting bieden.”

Er is een gesprek geweest tussen de SSH en de bewoners van Aurora om te kijken hoe het project vorm moet krijgen. Daar is bepaald dat er drie tot vijf mbo’ers voor een kamer komen hospiteren.

Verdeelde reacties
Binnen Aurora wordt verdeeld gereageerd op het initiatief. Een bewoner zegt tegen DUB dat ze met drie tot vijf kandidaten maar een beperkte keuze hebben. “Bij een reguliere hospiteeravond kunnen we kiezen tussen tien tot vijftien kandidaten. We hebben dan meer keuze. Ik ben niet tegen de plaatsing van de mbo’ers, maar wil wel dat er genoeg kandidaten zijn om uit te kiezen. Zo’n huisgenoot blijft hier een aantal jaar wonen en dat moet wel klikken.”

Een ander heikel punt voor de bewoners is dat ze niet weten wanneer een vrijgekomen kamer naar een hbo/wo-student gaat of gereserveerd wordt voor een mbo’er. “Wat dat betreft moet er voor ons toch meer structuur in het plan komen. Het is nu allemaal heel willekeurig.”

Incident
Er zijn ook bewoners die helemaal niet willen dat de mbo’ers komen. “Er zijn in het verleden incidenten geweest, zoals een steekpartij. Veel van mijn huisgenoten maken zich zorgen over de veiligheid als de ‘Talent voor…’-mensen hier komen wonen,” vertelt een bewoner.

De SSH vindt het genoemde voorval van een steekpartij een “op zichzelf staand incident” en vindt niet dat je dat mag toeschrijven aan de hele groep. De SSH verwacht geen problemen in de toekomst.

Advertentie