Universiteiten zijn nog niet zo ver

Krijgt het personeel een extraatje voor de kou?

energierekening
Foto: Pixabay

Vanwege de hoge energieprijzen geeft de Bredase hogeschool BUas het personeel een extraatje. Medewerkers in de laagste salarisschalen krijgen eenmalig 370 euro netto. Vanaf schaal negen is dat 185 euro. Deeltijders krijgen dat bedrag naar rato van hun aanstelling. BUas heeft, net als alle andere instellingen, een potje met geld voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof, een fietsregeling of een thuiswerkvergoeding, oftewel de ‘decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen’ (dam). Uit dat budget is de tegemoetkoming betaald. Dat ging in overleg met vakbonden en medezeggenschap.

Reserves
Volgens onderwijsvakbond AOb wordt er ook op andere hogescholen over zo’n bonus nagedacht. Het hoeft niet allemaal uit de dam-gelden te komen, vindt bestuurslid Douwe van der Zweep. Hij wijst op de “soms forse reserves” van de onderwijsinstellingen. Voor hogescholen en universiteiten zijn nog maar net nieuwe cao’s afgesproken. Die lopen tot 1 april 2023. Daarin werden ook loonsverhogingen afgesproken vanwege de inflatie: het salaris ging met vier procent omhoog. Maar met name de energieprijzen zijn sindsdien flink gestegen. “De Vereniging Hogescholen volgt de ontwikkelingen rond koopkracht, inflatie en energieprijzen nauwgezet en is daarover in gesprek met werkgevers, vakbonden en het kabinet”, zegt een woordvoerder van de koepelvereniging. Het is alleen niet bekend of daar iets uitkomt en hoe snel de beslissing valt. Mochten er afspraken worden gemaakt over financiële compensatie, “dan is het streven om die afspraken te laten gelden voor de gehele sector”.

Universiteiten minder ver
De universiteiten zijn minder ver. “Het is begrijpelijk dat medewerkers zich zorgen maken over de hoge inflatie”, zegt een woordvoerder van universiteitenvereniging UNL. Maar er is volgens hem nog geen overleg geweest om buiten de cao iets te doen. “Het kan dat individuele universiteiten hier zelf op inspelen.”

Prijzen
Elk jaar krijgen de instellingen van de overheid een loon- en prijsbijstelling over hun bekostiging. Die bijstelling is bedoeld om prijsstijgingen in elk geval gedeeltelijk te kunnen dekken. In het voorjaar, vlak voor de cao’s aflopen, besluit het kabinet hier weer over.

Advertentie