Kritische UU'ers organiseren dictee als statement tegen wollige bestuurstaal

Wordcloud van de woorden uit het Strategisch Plan 2012-2016 van de Universiteit Utrecht.

Actiegroepen Rethink UU en NUU organiseren donderdagavond een dictee dat de aandacht vestigt op 'UniSpeak': de sturende of de soms verhullende beleidstaal die universitaire bestuurders gebruiken.

Nog steeds niet dicteemoe na het Utrechts Studentendictee van afgelopen week? Dan kun je donderdagavond gaan naar het Utrechts Bestuursdictee, een dictee dat vol staat met "de bizarste zinnen uit beleidsstukken van de universiteit". 

Het Utrechts Bestuursdictee is een initiatief van actiegroepen Rethink UU en de Nieuwe Universiteit Utrecht (NUU), die onder meer pleiten voor democratisering van het universitaire bestuur en decentralisering van beleid.

Kila van der Starre, dichter, literatuurwetenschapper en promovendus aan de Universiteit Utrecht, heeft het dictee helpen samenstellen en zal het ook voorlezen. Volgens haar worden binnen universiteiten in toenemende mate woorden gebruikt die sturend zijn of de werkelijkheid verhullen. "Door taalgebruik worden bepaalde dingen als vanzelfsprekend gepresenteerd, terwijl die dat niet per se zijn."

Wat zijn voorbeelden van bestuurlijk taalgebruik?
"Een paar weken geleden stond in de nieuwsbrief van de faculteit Geesteswetenschappen de volgende zin: wil jij je onderzoek vermarkten maar weet je niet hoe? Ik denk dan: vermarkten? Moet ik dat willen? Moet mijn onderzoek dan altijd economisch nut hebben? In heel veel formuleringen wordt de link tussen wetenschap en economie als een logische neergezet."

"Ook typisch zijn de passieve zinnen als het over problemen gaat. Neem bijvoorbeeld het schriftelijke antwoord van het CvB op de open brief van Rethink UU. Daarin wordt erkend dat 'de verhouding vast/tijdelijk uit balans is geraakt'. Alsof het iets is waar de universiteit zelf geen hand in gehad heeft."

Jullie constateren dat er zelfs sprake is van een nieuwe taal: UniSpeak.
"Ja, dat is is geïnspireerd door Franco Moretti, een Italiaanse literatuurwetenschapper. Die heeft de taal binnen financiële instituties bestudeerd en noemt die taal BankSpeak. Er worden steeds meer financiële termen en managementwoorden gebruikt die buitenstaanders niet begrijpen. Zoiets is ook aan de hand bij universiteiten."

Wat willen jullie bereiken met dit dictee?
"Discussies over woordgebruik zijn zinnig. Neem de discussie bij De Wereld Draait Door, toen tafeldame Sylvana Simons Martin Simek onderbrak omdat hij sprak over ‘zwartjes’. Daarover nadenken is waardevol. We willen de betekenis en logica van de universitaire bestuurstaal ontmaskeren."

Het dictee vindt plaats in de UB in de Binnenstad (Tielezaal, 1.25). Aanvang: 19.00 uur. Meer informatie op de site van Rethink UU.

Advertentie