Kruytbewoners tijdelijk onderdak in voormalig SRON-gebouw en nieuw labgebouw

Foto DUB

Het universiteitsbestuur kwam eerder dit jaar terug op het voornemen om het Kruytgebouw in bewoonde staat te renoveren. Dat plan waarin steeds een ander deel van het gebouw zou worden verbouwd, terwijl onderzoekers in andere delen doorwerkten, stuitte op veel weerstand. Gevreesd werd voor grote en langdurige overlast.

Bij nader inzien gaf het College van Bestuur toch de voorkeur aan een korter durende renovatie waarbij het Kruytgebouw in een keer als geheel wordt aangepakt. Daarvoor moeten de onderzoekers voor enkele jaren het gebouw uit. Deze week werd bekend op welke manier dat moet gaan gebeuren.

Knoop doorhakken
Het idee is nu dat een deel van de bewoners van het Kruytgebouw over drie jaar naar het voormalige onderkomen van het Instituut voor Ruimteonderzoek (SRON) verhuist. Dat instituut is tegenwoordig in Leiden gevestigd. De UU heeft het pand aangekocht, maar voordat het in gebruik genomen kan worden, moet het eerst nog grondig worden gemoderniseerd.

De andere medewerkers moeten over vijf jaar naar een nieuw gebouw. Dat komt te staan op de plek van het Aardwetenschappengebouw waarvan de sloop al gaande is. Dat nieuwe pand zou door een externe partij moeten worden gebouwd waarna de UU een deel van de ruimte kan huren.

De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt. In oktober wil het UU-bestuur besluiten of dit daadwerkelijk de oplossing wordt voor het voortslepende Kruyt-vraagstuk.

Betere communicatie
In eerdere DUB-berichten gaven onderzoekers aan een voorkeur te hebben voor een eenmalige verhuizing naar een nieuw gebouw. Twee keer verhuizen zien zij als omslachtig en risicovol voor de voortgang van hun onderzoek.

De afgelopen jaren was er veel irritatie over de communicatie vanuit de universiteit. In een intranetbericht (inlog met Solis-id, red.) waarin de laatste ontwikkelingen staan beschreven, wordt beterschap beloofd. Zo kunnen Kruytbewoners volgende week maandag tot en met donderdag tussen 12 en 14 uur vragen stellen aan het projectteam bij de receptie van het gebouw.

Tags: kruytgebouw | sron

Advertentie