Kwart van eerstejaars zegt lid te willen worden van vereniging

Een kwart van de aankomende studenten zegt lid te willen worden van een studentenvereniging. Een kwart weet zeker dat ze dat niet willen en de helft twijfelt nog. Dat blijkt uit een kleinschalig online-onderzoek van de site studentenwegwijzer.nl.

Het animo om lid te worden van een studentenvereniging is groter onder studenten die op kamers gaan dan degene die nog thuis blijven wonen. Zo blijkt uit de enquête die door 251 scholieren is ingevuld.

De voornaamste reden om lid te worden is dat de nieuwe studenten zo nieuwe mensen leren kennen, vooral ook mensen van buiten hun studie. Ook het belang om een netwerk op te bouwen voor later is een veelgehoord argument. De derde reden die veel wordt genoemd is dat je binnen een vereniging de kans krijgt om iets te organiseren.

Er zijn ook redenen om niet lid te worden. Vooral de druk om goed te presteren in het eerste jaar, is een belangrijke reden om af te haken. Maar ook het thuiswonen en de angst voor ontgroening worden aangehaald.

De Landelijke Kamer voor Verenigingen verwacht dat dit jaar veel aankomende studenten zullen kiezen voor het lidmaatschap van een vereniging. Daarbij speelt volgens de LKvV mee dat het aantal volgend jaar zal dalen omdat dan het leenstelsel in werking treedt.

Het percentage van studenten die volgens het onderzoek graag lid willen worden van een vereniging ligt beduidend hoger dan het aantal van 8 tot 10 procent dat vorige jaren daadwerkelijk koos voor een vereniging.

Advertentie