Kwart Veni-beurzen naar Utrecht

Aragonieten staan centraal in een van de UU-ondrzoeksprojecten. Het mineraal beschermt oceanen tegen verzuring door menselijk handelen Foto Shutterstock

De 89 talentvolle jonge onderzoekers komen alleen uit de wetenschapsdomeinen exacte & natuurwetenschappen (ENW), en gezondheidsonderzoek & zorginnovatie (ZonMw). De komende drie jaar kunnen ze met de beurs hun onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

De meeste van de 22 Utrechtse laureaten zijn verbonden aan de faculteit Bètawetenschappen (9), gevolgd door de faculteit Geowetenschappen (7), het UMC Utrecht (3), het Hubrecht Instituut (2) en de faculteit Diergeneeskunde (1). Op de site van de UU zijn beschrijvingen van alle Utrechtse projecten terug te vinden.

Reguleren aanvraagdruk
Om tijd en moeite van wetenschappers te besparen, werkt NWO met beknopte ‘vooraanmeldingen’. Bij ZonMw waren dat er dit jaar 226. Op basis daarvan krijgen onderzoekers te horen of ze kans maken op de financiering en of het zin heeft om een uitgebreid onderzoeksvoorstel in te dienen. Daar kwamen er bij ZonMw 84 van binnen, waarvan er 25 werden gehonoreerd (30 procent).

Bij ENW wordt komend jaar pas een vooraanmeldfase ingevoerd om de grote aanvraagdruk te beperken. Dit jaar werd in dat domein 21 procent van de onderzoeksaanvragen gehonoreerd.

Corona en hack
De planning van de Veni-rondes is behoorlijk op de schop gegaan: eerst door de coronapandemie en vervolgens door een grote hack bij NWO. Dat leidde tot het opsplitsen van de Veni-rondes per wetenschapsdomein.

De toekenningsrondes van de Veni-beurs voor de wetenschapsdomeinen sociale & geesteswetenschappen en toegepaste & technische wetenschappen staan nu gepland in april 2022.

De Veni-beurzen vallen onder het Talentprogramma van NWO. Beginnende wetenschappers maken aanspraak op de Veni-beurs, voor ervaren wetenschappers is er de Vidi-beurs en alleen de zeer ervaren wetenschappers kunnen een aanvraag doen voor de Vici-subsidie.

 

Tags: veni

Advertentie