Landelijke studentendemonstratie in Utrecht

Studentenactivisten uit het hele land komen dinsdag naar Utrecht om te demonstreren voor "vrij en emancipatoir onderwijs".

Het studentactivisme leek na de hete academische lente een beetje ingedut in Utrecht. Maar daar komt dinsdag tijdens de Internationale Dag van de Student verandering in met een protestmars door de binnenstad van Utrecht. Actievoerders uit heel het land nemen deel. 

De mars is een initiatief van de actiegroepen De Nieuwe Universiteit en University of Colour, die verschillende problemen bij Nederlandse universiteiten willen aankaarten. Een van de aandachtspunten is het universitaire curriculum dat volgens de actievoerders "te wit, mannelijk en VS/Euro-centrisch" is. Dat leidt tot "een vertekend beeld van wereld en maatschappij".

De demonstratie is bewust georganiseerd in Utrecht, en niet in Amsterdam, vertelt Jacob Herrie van De Nieuwe Universiteit Utrecht. "Media denken ten onrechte dat er alleen problemen zijn in Amsterdam. We willen duidelijk maken dat er sprake is van een systeemprobleem bij alle universiteiten."

De mars begint dinsdagmiddag om 17.00 uur op De Neude. De studenten lopen onder meer over de Oude Gracht en eindigen hun mars voor het Academiegebouw op het Domplein. Een van de sprekers tijdens de mars is UvA-docent Rudolf Valkhoff, recent op non-actief gesteld door zijn eigen universiteit.

Advertentie