Landelijke studentenstaking op 3 juni

Protestactie studenten vorige maand in Groningen. Foto LSVb en FNV Young United

Onder het motto #nietmijnschuld voeren de LSVb en FNV Young al maanden actie tegen het leenstelsel. In zes studentensteden organiseerden ze protestbijeenkomsten. De nu aangekondigde ‘operatie formatie’ richt zich op de partijen die gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord.

Zoom
Afgelopen zaterdag hielden de vakbonden een Zoom-vergadering waaraan driehonderd studenten meededen. Ze willen dat de basisbeurs terugkomt en dat de ‘pechstudenten’ die vanaf 2015 geen basisbeurs meer ontvingen volledig gecompenseerd worden.

De eerste lichtingen studenten van het nieuwe leenstelsel kregen geen basisbeurs, maar na afstuderen ontvangen ze wel een studievoucher van 2000 euro voor bijscholing. Die voucher vinden de actievoerders “volstrekt onvoldoende”. De 10.000 euro per student die GroenLinks voorstelt in haar verkiezingsprogramma “komt meer in de buurt”, zei FNV Young-voorzitter Bas van Weegberg.

Geen college
De bonden roepen alle studenten op om een online petitie te tekenen en op 3 juni mee te doen aan een landelijke staking. Ze studeren die dag niet en doen niet mee aan hun (online) college.

Volgens LSVb-voorzitter Lyle Muns is het nu of nooit: “Dit is onze kans om het leenstelsel af te schaffen en met een goed alternatief te komen. Het geld wordt nu verdeeld.”

Advertentie