Langstudeerboete werkte ook in het hbo

Met de langstudeerboete in het achterhoofd hebben ook veel hbo-studenten afgelopen collegejaar alles op alles gezet om op tijd af te studeren.

In 2012 haalden 3000 meer hbo’ers hun diploma dan in 2011, meldt de HBO-raad. Dat is een stijging van 4,9 procent, die grotendeels veroorzaakt is door langstudeerders die zes jaar of langer stonden ingeschreven.

Universiteiten maakten al eerder bekend dat ze door de langstudeerboete meer diploma’s uitschreven. Vandaag werd duidelijk hoeveel het er precies waren: 17 procent meer bachelordiploma’s (36.457) en 16 procent meer masterdiploma’s (39.940) dan in collegejaar 2011-2012.

Veel studenten die het verhoogde collegegeld dreigden te moeten betalen, volgden extra vakken en drongen aan op snelle afhandeling van hun cijfers, bleek in september al uit een rondgang van het HOP. “Voor veel mensen is de langstudeerboete een extra duwtje in de rug”, zei studieadviseur Lieke Smit van de TU Delft toen.

Per september 2012 moesten studenten die langer dan een jaar over hun bachelor of master deden, drieduizend euro meer collegegeld betalen. Maar een maand na invoering besloten regeringspartijen VVD en PvdA om de langstudeerboete met terugwerkende kracht af te schaffen. Dit alles koste de overheid 12,3 miljoen euro.

Advertentie