Leidse concurrentie voor Utrechtse farmaciemaster

De Universiteit Leiden heeft van minister Bussemaker toestemming gekregen om een nieuwe apothekersmaster te beginnen. De universiteiten van Groningen en van Utrecht hadden bezwaar aangetekend tegen de nieuwe opleiding.

De Leidse instelling wil volgend studiejaar een master starten waarmee studenten een apothekersdiploma kunnen verwerven. De nieuwe master doorstond de “doelmatigheidstoets” die onder meer moest uitwijzen of er voldoende interesse bij studenten is en of er voldoende vraag naar afgestudeerden is.

Groningen en Utrecht hadden eerder kritiek geuit op de Leidse plannen. De twee instellingen meldden dat hun twee masters nog op zoek zijn naar meer studenten. Tegelijkertijd zouden de arbeidsmarktvooruitzichten van afgestudeerden weinig rooskleurig zijn.

De commissie die de Leidse plannen beoordeelde, ziet echter nog voldoende ruimte voor een derde masteropleiding in Nederland. In ieder geval de eerstkomende jaren is er volgens de commissie nog behoefte aan nieuwe apothekers. De minister neemt dit oordeel nu over.

De minister vindt wel dat de nieuwe opleiding met de Groningse en Utrechtse collega’s moet overleggen over het aantal studenten dat elke instelling vanaf 2018 kan toelaten. De vraag naar apothekers vanaf dat jaar is nu nog moeilijk te voorspellen.

De Leidse universiteit is vooralsnog van plan in het eerste jaar 25 studenten toe te laten. Op de langere termijn wordt gedacht aan een instroom van 50 studenten per jaar.

De nieuwe master moet overigens eerst nog worden goedgekeurd door de onderwijstoezichthouder NVAO.

Advertentie