Lerarenopleidingen gaan zij-instromers meer maatwerk bieden

Klaslokaal ter illustratie. Foto: Pixabay

De lerarentekorten zijn groot en zullen de komende jaren alleen nog maar oplopen. Niet voor niets trok het kabinet in de Voorjaarsnota 32 miljoen uit voor de bestrijding ervan. Inmiddels neemt ook de belangstelling voor de lerarenopleidingen toe. Het aantal aanmeldingen voor de pabo bijvoorbeeld steeg dit jaar met maar liefst 33,5 procent.

Om de lerarenopleidingen aantrekkelijker te maken hebben de koepels van universiteiten en hogescholen en minister Van Engelshoven nieuwe afspraken gemaakt over het opleiden van zij-instromers. Dat zijn mensen die al werkervaring hebben en zich willen laten omscholen tot leraar, óf bevoegde leraren die les willen geven in een ander vak.

Niet bij nul beginnen
Wie al jaren voor de klas heeft gestaan en een tweede lerarenopleiding volgt, zou niet helemaal bij nul hoeven te beginnen. Dat kan ook gelden voor iemand die al een jarenlange carrière in het bedrijfsleven achter de rug heeft.

Iedereen die leraar wil worden, moet tegen 2025 een gepersonaliseerd traject kunnen volgen, schrijven de partijen. “Eén ding is zeker: maatwerk wordt veel meer de norm dan nu het geval is.”

Daar zijn allerlei ideeën voor. In het hbo bijvoorbeeld kunnen studenten vanaf volgend jaar een speciale intake doen. Op basis van hun eerder verworven kennis en vaardigheden krijgen zij dan een opleidingsaanbod op maat.

Bijspijkeren
Universitaire lerarenopleidingen voor de talen willen een bijspijkerprogramma aanbieden voor studenten en zij-instromers. Eerder werd al zo’n zelfde soort premaster bedacht voor bètaleraren in spe.

De lerarenopleidingen in het hbo en wo gaan ook vaker kennis uitwisselen. Hiervoor worden ‘regionale lerarenallianties’ opgericht. Die pilot gaat dit jaar van start met een alliantie in Utrecht en een in het noorden van het land.

De plannen uit het nieuwe bestuursakkoord moeten de uitval onder zij-instromers verminderen en daarnaast ook nieuwe doelgroepen aantrekken. De eindevaluatie staat gepland in 2024.

Advertentie