'Lerarentekort in basisonderwijs valt best te bestrijden'

De pabo’s trekken veel minder studenten dan voorheen en dat is een ‘punt van zorg’ voor het kabinet. Toch menen de bewindslieden een lerarentekort in het basisonderwijs te kunnen voorkomen.

Staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker maken zich zorgen, schrijven ze vandaag. Ze sturen brieven en rapporten over de arbeidsmarkt van leraren naar de Tweede Kamer, precies op de dag dat basisscholen alarm slaan over het lerarentekort.

Eén op vier schoolbesturen moet wel eens een klas naar huis sturen bij gebrek aan invallers. Dit komt vooral door de nieuwe Wet werk en zekerheid, die het moeilijker maakt om tijdelijk personeel in te huren. Na een paar keer invallen moeten de leraren een vast contract krijgen en dat kunnen of willen de scholen niet geven.

Jonge opvolgers
Maar het probleem wijst ook op een tekort aan onderwijzers. Dat dreigt op te lopen als er niets gebeurt. Er gaan de komende jaren veel juffen en meesters met pensioen, terwijl er weinig jonge opvolgers zijn.

De pabo’s stellen strengere eisen aan nieuwe studenten en dat viel vorig jaar te merken: er begonnen 32 procent minder studenten aan de opleiding. Vooral mbo’ers en jongeren met een migrantenachtergrond kozen voor andere hbo-opleidingen. Bussemaker schrok ervan, zei ze destijds.

Maar gaat het ook een probleem opleveren voor de basisscholen? Het voorspelde tekort van tienduizend leraren kan best voorkomen worden, meent het kabinet op grond van een onderzoek waarin verschillende scenario’s zijn doorgerekend. De klassen kunnen bijvoorbeeld vergroot worden, werklozen met een lesbevoegdheid kunnen weer aan de slag en deeltijders kunnen een dagje extra gaan werken.

Harder
De rapportschrijvers kijken ook hoopvol naar de pabo’s: wellicht kunnen ze de komende jaren weer meer studenten werven. Als die ook nog vaker afstuderen – dankzij de hoge instroomeisen zullen het immers betere studenten zijn – dan gaat het nog harder.

Mocht het kabinet al deze mogelijkheden benutten, dan is het lerarentekort volgens onderzoeksbureau CentERdata “tot 2025 zo goed als opgelost”. Dat klinkt het kabinet als muziek in de oren.

Dekker en Bussemaker wijzen erop dat dit jaar inderdaad weer meer studenten aan de pabo zijn begonnen: acht à tien procent. De definitieve cijfers komen dit voorjaar.

Advertentie