Liberale wereldorde ter discussie in Ted Talks UUMUN

Foto: UUMUN

Uitgenodigd zijn UU-professor Internationale Betrekkingen Duco Hellema, hoofd van de Nederlandse VN Taskforce Marriët Schuurman en voormalig diplomaat Barend ter Haar. Aanleiding van de Ted Talk-achtige bijeenkomst is het liberale gedachtegoed dat steeds verder wordt aangetast. Volgens student en woordvoerder Bas van Beurden van UUMUN heeft dit verschillende oorzaken. “Denk hierbij aan het toenemende isolationistische beleid van Trump, de opkomst van onliberale machthebbers wat betreft China en Rusland, maar ook de Brexit en het populisme in Europa.”

Zorgwekkende ontwikkelingen volgens UUMUN, want net als hun voorbeeld de Verenigde Naties hebben ze juist globalisering hoog in het vaandel staan. De stichting traint studenten in diplomatieke vaardigheden en geeft ze de mogelijkheid internationale conferenties bij te wonen en te vergaderen in het model van de VN. Het is voor het eerst dat het politieke oefenpodium zo’n bijeenkomst organiseert.

De toekomst van wetenschap
Juist voor studenten en wetenschappers kan de druk op het liberale gedachtegoed zorgwekkende gevolgen hebben, zegt Van Beurden. “Leiders als Trump en populistische groeperingen zijn namelijk tegen globalisering. Echter heeft deze globalisering er voor gezorgd dat er uitwisseling plaatsvindt tussen studenten en wetenschappers.” Als voorbeeld noemt Beurden de Brexit, die de wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk kan beletten. “Kunnen Utrechtse studenten in het vervolg nog wel met een beurs naar Engelse universiteiten om daar een halfjaar te studeren?”

“Terwijl het liberale gedachtegoed staat voor het vrij bedrijven en publiceren van wetenschap, garanderen onliberale stromingen dit niet”, vervolgt Van Beurden. Hij mikt daarmee op autoritaire machthebbers als Poetin en Xi Jinping die met censuur het publieke debat zouden domineren. “De vraag wat de toekomst van de Liberale Wereldorde is, heeft daarom een directe weerslag op het vraagstuk omtrent de toekomst van wetenschap en onderwijs zoals wij dat nu kennen.”

De lezingen beginnen om kwart voor acht in het Academiegebouw. De entree is gratis en aanmelden kan via het Facebook-evenement. Na de korte colleges sluit de avond af met een borrel.

Tags: uumun | brexit

Advertentie