Life Sciences Incubator officieel van start

Met de Life Sciences Incubator (LSI) voorziet de universiteit in de vraag naar huisvesting voor innovatieve bedrijven op het Utrecht Science Park. De universiteit hoopt op haar beurt te profiteren van de spinoff-activiteiten, al was het maar om te bewijzen dat het universitaire onderzoek tot praktische resultaten leidt.

Na de oplevering van de LSI eind 2015 hebben twaalf ondernemingen, zowel startende als beursgenoteerde, in het gebouw een plek gevonden. Met het naastgelegen Alexander Numangebouw, waarin eveneens biomedische bedrijven zijn gehuisvest, vormt de LSI aan de Yalelaan een nieuw Life Sciences cluster.

Volgens Oscar Schoots, directeur van Utrecht Holdings, gaat het vooral om bedrijven die een onderzoeksrelatie met instellingen in De Uithof hebben of wetenschappelijke vindingen doorontwikkelen. “Er moet in ieder geval een inhoudelijke reden zijn. We doen niet aan platte bedrijfshuisvesting.”

Schoots verwacht dat er in de toekomst nog meer vierkante meters nodig zijn voor laboratoria en kantoorruimte voor dit soort bedrijvigheid. Concrete plannen zijn er echter nog niet. Eind dit jaar maakt het biotechbedrijf GenMab in het Alexander Numangebouw plaats voor nieuwe geïnteresseerden. Genmab krijgt een eigen gebouw naast de P+R aan de Uppsalalaan.

De LSI is het eerste gebouw met kantoren en laboratoria dat voldoet aan de hoogste duurzaamheideisen in Nederland. In de BREEAM-systematiek die de duurzaamheid van gebouwen meet, krijgt de LSI het predicaat ‘outstanding’.

De totale projectkosten voor de LSI bleven binnen het verwachte budget van zo’n 19 miljoen. De Europese Unie, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht betaalden daarvan ongeveer een derde. Bij het begin van de bouw beloofde het universiteitsbestuur aan de Universiteisraad dat de LSI kostendekkend zou gaan opereren. Met de volledige verhuur van de LSI is dit doel bereikt, meldt Schoots.

Het feestelijke startschot voor de Life Science Incubator (LSI) kan woensdag helaas niet worden gegeven door minister Edith Schippers. Zij moest haar komst afzeggen vanwege haar benoeming als verkenner van het nieuwe kabinet. In haar plaats komt nu haar directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie, Marcel van Raaij.

Sommige betrokkenen hadden uitgekeken naar de komst van Schippers, omdat ook Ton Logtenberg spreekt bij de opening. Logtenberg is CEO van Merus, een bedrijf in de LSI dat werkt aan nieuwe kankermedicijnen, maar hij is sinds kort ook hoogleraar ‘Ondernemen vanuit Biomedische Wetenschappen’. In zijn Utrechts oratie bekritiseerde hij onlangs de bewindsvrouw, omdat zij eerder opperde om patenten die voortkomen uit publiek gefinancierd onderzoek direct ten goede moeten komen aan de samenleving.

Advertentie