Lijst Vuur benadrukt: geen vuil spel

Hoewel op Facebook en Twitter de indruk wordt gewekt dat lijst Vuur vuil spel gespeeld heeft, ontkent de Algemene Ledenvergadering van de studentenpartij dat ten stelligste. “Wij hadden echt maar 7 geschikte kandidaten voor de Universiteitsraad.”

Naar aanleiding van het verhaal dat er dit jaar geen verkiezingen komen voor de Universiteitsraad omdat er precies voldoende kandidaten zijn voor de 12 studentenzetels, ontspon zich op facebook en twitter een discussie over het aantal kandidaten van Lijst Vuur. Kandidaten van Vuur zouden zijn gevraagd terug te treden zodat verkiezingen niet meer nodig zouden zijn.

“Daar klopt echt helemaal niets van”, zegt Maud Verlinde, U-raadslid en lid van het bestuur van de Vereniging Vuur. “Tijdens de Algemene Leden Vergadering is afgesproken dat we verkiezingen zouden houden bij meer dan twaalf kandidaten. Wij hadden onze lijst al klaar. Daar stonden 7 serieuze kandidaten op. Nummer 8 wilde zijn studie niet onderbreken, maar wilde eventueel wel invallen als lopende het jaar iemand zou uitvallen. Nummer 9 wilde ook alleen de U-raad in als de nood aan de man was.

"Op het laatste moment waren er zowel bij Helder als bij de PvdUS mensen die van het kandidaatschap afzagen, waardoor we op een totaal aantal kandidaten van 12 kwamen. Ik heb toen overleg gevoerd met onze nummers 8 en 9 en die trokken zich terug. Zij wilden niet verantwoordelijk zijn voor verkiezingen. Ze waren bang dat als ze verkozen zouden worden, zich daarna moesten terugtrekken, omdat ze niet voor de volle 100 procent voor de U-raad konden gaan.”

De partijen hebben nog geïnformeerd of een student in deeltijd in de de U-raad mocht zitten, maar dat is volgens de huidige reglementen uitgesloten: een studentlid moet vier dagen in de week bezig zijn met U-raadswerk, zegt ook Anne Marie Partridge, secretaris van het Centraal Stembureau.

Fractievoorzitter Roel Wouters van lijst Vuur herhaalt nog maar eens zijn woorden die in een eerder verhaal zijn opgetekend. “Je zou een complot vermoeden, maar dat was het echt niet. We hebben als hele universiteitsraad van te voren ook overlegd over wat we zouden doen als er in totaal 13 of 14 kandidaten zouden zijn. Moet je de kosten voor verkiezingen maken als er maar 1 of 2 kandidaten meer dan het aantal studentzetels zijn. In dat geval hadden wij écht verkiezingen gewild. Juist omdat daarmee de medezeggenschap veel beter is gediend.”

Zie hier de nieuwe leden van de Universiteitsraad 2012-2013

Advertentie