Loten weer een stapje dichterbij in hoger onderwijs

Foto Pixabay

De stap was al aangekondigd. Voor het aanstaande studiejaar komt het wetsvoorstel te laat, maar het jaar erna (2021/2022) zullen studiekiezers vermoedelijk weer kunnen loten voor sommige opleidingen met een beperkt aantal plaatsen.

Sinds het jaar 2000 mochten opleidingen als geneeskunde en fysiotherapie de helft van hun eerstejaars zelf selecteren op motivatie en talent, terwijl de rest nog via loting binnenkwam. Pas in 2017 werd loten helemaal verboden in het hoger onderwijs.

Loting voelde onrechtvaardig, was het argument. Waarom zou een ongemotiveerde scholier met zesjes op zijn eindlijst net zoveel kans moeten maken op toelating als zijn zeer gemotiveerde klasgenoot met allemaal negens en tienen? Selectie zou ook goed zijn voor het studiesucces van de opleidingen.

Maar in de praktijk leidt selectie onbedoeld tot ongelijke kansen, bijvoorbeeld voor mannen en studenten van niet-westerse afkomst. Goed selecteren is nu eenmaal niet makkelijk. De komst van buitenlandse studenten compliceert de boel nog eens.

Dus sloeg de stemming in de politiek om. Momenteel is een meerderheid ronduit vóór de terugkeer van loting als een van de mogelijke manieren om studenten toe te laten tot fixusopleidingen.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State, die er advies over geeft. Daarna komt het, wellicht met enige aanpassingen, bij de Tweede Kamer terecht. Het is de vraag of het nog voor de verkiezingen van maart 2021 wordt behandeld.

Advertentie