LSVb en universiteitsraden willen dat universiteiten geld krijgen voor premasters

Body: 

Dat universiteiten geen financiering krijgen voor premasters, het schakelprogramma’s tussen bachelor en master, leidt tot grote problemen. Dit schrijven de Landelijke Studentenvakbond en enkele universiteitsraden in een brief aan de Tweede Kamer.

Studenten van het hbo die door willen stromen naar een universitaire master moeten vaak een premaster volgen. Dat geldt ook voor universitaire studenten die een andere master willen volgen dan de opleiding van hun bachelor. Het collegegeld voor de premaster is afhankelijk van de grootte van het programma. Universiteiten mogen extra collegegeld vragen: anderhalf keer het reguliere tarief voor maximaal een jaar ‘schakelen’. Uit onderzoek uit 2017 blijkt dat veel hbo'ers door de extra kosten minder snel kiezen voor een master.

Het hogere collegegeld is nodig omdat de universiteiten geen geld van de overheid krijgen voor deze schakelprogramma’s. De universiteiten betalen grofweg 41 miljoen euro uit eigen zak. Voor de zomer schreef minister Van Engelshoven nog dat universiteiten een aparte financiering niet nodig hebben. Het aanbieden van deze programma’s behoort gewoon tot de wettelijke taken van de universiteiten, is haar idee.

Gevolg is dat de universiteit terughoudend zijn in het aanbieden van premasters. Studenten stellen in een brief aan de Tweede Kamer dat er te weinig schakelprogramma’s (of: premasters) voor hbo’ers zijn die na afstuderen aan een universitaire master willen beginnen.

“In het kader van kansengelijkheid is het essentieel dat studenten, ook in een later stadium van hun studieloopbaan, nog door kunnen stromen naar een universiteit”, schrijven ze aan de Kamerleden.

Deur op een kier
De brief is ondertekend door de Landelijke Studentenvakbond en de universiteitsraden van Maastricht, Utrecht, Groningen en de twee Amsterdamse universiteiten VU en UvA. Ook twee studentenfracties van Twente en Tilburg staan erbij.

Wel hield de minister de deur op een kier, want ze buigt zich over de financiering van het hoger onderwijs: in het najaar zal ze haar opvattingen met de Tweede Kamer delen. Ze wil daarbij best nadenken over de financiering van de schakelprogramma’s.

Gratis bestaat niet
De universiteiten zouden het “volstrekt logisch” vinden als universiteiten hiervoor bekostiging zouden krijgen. “Gratis bestaat niet”, zei een woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU. “Het geld moet ergens vandaan komen.”

Ook de studenten hebben hun conclusie al getrokken. Alleen al voor de kwaliteit van het onderwijs in de schakelprogramma’s zou het goed zijn als de instellingen er geld voor krijgen, is de gedachte. Nu kiezen universiteiten volgens hen vooral voor goedkoop ‘aanschuifonderwijs’ of digitale programma’s.

Bewuste keuze
Bij de invoering van het bachelor-masterstelsel is bewust gekozen de universiteiten voor deze programma’s niet te financieren. Het idee daarbij was dat als je universiteiten apart gaat betalen voor de schakelprogramma’s, ze misschien zwaardere eisen gaan stellen dan nodig bij de overstap naar een masterprogramma. Dat zou de vlotte doorstroom van studenten hinderen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail