LSVb: 'Studenten en bestuurders kennen de wet slecht'

Body: 

De Landelijke Studentenvakbond gaat deze week op tournee langs hogescholen en universiteiten om studenten en bestuurders op hun rechten en plichten te wijzen. Ze zouden wel wat voorlichting over de wet kunnen gebruiken.

De Landelijke Studentenvakbond gaat deze week op tournee langs hogescholen en universiteiten om studenten en bestuurders op hun rechten en plichten te wijzen. Ze zouden wel wat voorlichting over de wet kunnen gebruiken.

Uit honderden mails en telefoongesprekken met de LSVb blijkt dat veel studenten niet goed weten waar ze recht op hebben. Zo werd de LSVb onlangs gebeld door een student die tot zijn verbazing een verhoogd collegegeld moest betalen voor zijn tweede studie, namelijk onderwijskunde. Hij dacht dat onderwijskunde tot de lerarenopleidingen behoorde en dat hij dus het lage tarief zou betalen. Toen het hoge bedrag na twee maanden van zijn rekening werd afgeschreven stopte hij met zijn studie. Goede voorlichting had dit kunnen voorkomen, denkt de LSVb.

Ook universiteiten en hogescholen lijken de wet niet altijd goed te kennen. Als voorbeeld noemt LSVb-voorzitter Jorien Janssen klachten over creatieve vormen van een bindend studieadvies: “We zien studiecontracten waarbij een student verplicht wordt zichzelf uit te schrijven als hij niet genoeg studiepunten haalt. Zoiets mag simpelweg niet van de wet.”

Tijdens de Check Je Rechten Tour krijgt elke hogeschool en universiteit een exemplaar van de ‘WHWatisdat?!?’ overhandigd. In dit boekje van de LSVb wordt de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) uitgelegd en toegelicht. “Hopelijk worden hiermee misstanden in de toekomst voorkomen”, aldus Janssen.

De LSVb gaat langs bij de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht (dinsdag), de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en de TU Delft.

Facebook Twitter Whatsapp Mail