'Maak medische opleidingen korter'

Laat artsen meebetalen aan hun opleiding tot medisch specialist en kort die met één of twee jaar in, adviseren ambtenaren aan minister Schippers en staatssecretaris Zijlstra. Dat levert honderden miljoenen per jaar op.

Het is totaal ondoorzichtig waaraan universitair medische centra hun geld uitgeven, staat in een gisteren verschenen kritisch rapport van ambtenaren van de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs. “Basale informatie over de relatie tussen financiering en prestaties van umc’s blijkt te ontbreken”, schrijven de ambtenaren die onderzochten of de umc’s nog wel ‘doelmatig’ gefinancierd worden.

Volgens hen kan er flink worden bezuinigd op de opleidingskosten van medisch specialisten. Een arts in opleiding kost gemiddeld 134.000 euro per jaar. In Nederland duren zulke opleidingen vaak één of twee jaar langer dan volgens Europese richtlijnen nodig is. Inkorten levert structureel tweehonderd miljoen euro per jaar op, berekenen de ambtenaren. Mocht er voor bepaalde specialistische medische gebieden toch meer kennis en kunde nodig zijn, dan moet dat maar via de private opleidingsmarkt worden geregeld.

Bovendien kunnen artsen best wat meer aan hun eigen opleiding bijdragen, stellen de ambtenaren. Ze gaan immers fors meer verdienen dan andere hoogopgeleiden. Als ze tien procent van hun opleiding zelf zouden betalen – zo’n 13.000 euro per jaar – levert dat de schatkist jaarlijks tachtig miljoen euro op.

Ook stellen de ambtenaren voor om universiteiten niet langer wettelijk te verplichten om een deel van het budget voor de geneeskundeopleidingen ongezien over te maken aan de umc’s. Als universiteitsbesturen met de universitair medische centra kunnen onderhandelen over de kosten van onderwijs, letten ze meer op de prijs en zullen ze de opleidingen efficiënter organiseren, zo is de verwachting. Bovendien moeten de umc’s dan verantwoorden welke opleidingskosten er worden gemaakt – nu is daar te weinig zicht op. Met dit alles zou al in 2013 zo’n dertig miljoen euro kunnen worden bespaard.

In totaal kan er volgens het rapport structureel 425 miljoen euro worden bespaard. Of demissionair minister van Volksgezondheid Edith Schippers en staatssecretaris Zijlstra van hoger onderwijs de voorstellen van de ambtenaren zullen overnemen moet nog blijken. Zij komen later met het kabinetstandpunt.

Advertentie