Maastrichtse studentenverenigingen berispt na ontgroening

De incidenten vonden plaats bij de studentenverenigingen Tragos en Circumflex, meldt universiteitsblad Observant. Dat kost Tragos een derde van haar subsidie: zo’n achtduizend euro. Circumflex krijgt een “voorwaardelijke sanctie”, die tot volgend jaar na de ontgroening geldt.

Verrassingsbezoekjes tijdens ontgroening
Vorig jaar werd Tragos al op de vingers getikt door het college van bestuur van de Universiteit Maastricht omdat eerstejaars hun tong hadden verbrand en te weinig slaap kregen. Ook zou een meisje gewond zijn geraakt aan haar enkel. Het college van bestuur stelde toen dat incidenten tijdens de groentijd niet zouden worden getolereerd. Overtredingen van de gedragscode zouden leiden tot sancties. Bij deze formele waarschuwing zei het CvB dat een volgende overtreding zou resulteren in een intrekking van dertig "bestuursmaanden". Dat is nu gebeurd.

Het is niet duidelijk wat er is voorgevallen, maar Tragos is het niet eens met de beslissing en stelt op haar website dat de “kennismakingstijd zonder incidenten is verlopen” en nog in gesprek is met de universiteit. Circumflex meldt dat de universiteit tijdens de ontgroening verrassingsbezoekjes bracht en slechts “lichte overtredingen” constateerde.

Optreden tegen excessen bij verenigingen
Onderwijsinstellingen treden steeds harder op tegen excessen bij verenigingen. Eerder deze maand werd bekend dat bij het Groningse Vindicat de bestuursbeurzen voorlopig zijn ingetrokken nadat leden zich zouden hebben misdragen in een sushirestaurant.

Ook in Delft is het menens: daar krijgt studentenvereniging Virgiel dit studiejaar geen bestuursbeurzen en was de vereniging niet welkom tijdens de introductieweek om nieuwe leden te werven, omdat vorig jaar een meisje tijdens de ontgroening een zware hersenschudding opliep. Dit had tot gevolg dat ze niet meteen kon beginnen met studeren en pas vanaf februari voor de helft van de tijd begon met haar studie. Volgens Erasmus Magazine nam het bestuur van de TU Delft het de studentenvereniging kwalijk dat zij het incident pas na 2,5 maand meldde, slecht meewerkte aan het rechercheonderzoek en twee andere incidenten had verzwegen.

Advertentie