Master Latijns-Amerika stopt, nekslag Portugees

Body: 

Studenten met interesse in Latijns-Amerika zullen in de toekomst Utrecht waarschijnlijk links laten liggen. De master Latin American and Caribbean Studies in Utrecht stopt. Voor de opleiding Portugees betekent dit het definitieve einde.

Studenten met interesse in Latijns-Amerika zullen in de toekomst Utrecht waarschijnlijk links laten liggen. De master Latin American and Caribbean Studies in Utrecht stopt. Voor de opleiding Portugees betekent dit het definitieve einde.

De faculteit Sociale Wetenschappen gaat niet verder met de master Latin American and Caribbean Studies. Dat maakte het faculteitsbestuur vorige maand bekend. De opleiding trekt nog maar acht studenten en is daarom niet meer rendabel, zo luidt de argumentatie. De beslissing heeft gevolgen elders in de universiteit.

Volgens het faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen heeft het stoppen van de master over Latijns-Amerika indirect geleid tot de definitieve sluiting van de Utrechtse talenopleiding Portugees. Eerder dit jaar sprak Geesteswetenschappen al het voornemen uit om Portugees te schrappen.

Tijdens een faculteitsraadsvergadering stelde decaan Wiljan van den Akker onlangs dat hij dat voornemen alleen had willen herroepen als er zicht was op een florerende samenwerking met de Latijns-Amerika-deskundigen bij Sociale Wetenschappen. Met het opheffen van de master was nu ook die laatste reddingboei voor Portugees verdwenen.

Van den Akker uitte tijdens de raadsbijeenkomst zijn zorgen over de afnemende belangstelling voor talenopleidingen. Volgens hem moeten de talen zich richten op een toekomst waarin wordt samengewerkt met andere disciplines, bijvoorbeeld binnen zogenaamde area-studies. Studenten met een specifieke interesse in studies op het gebied van Latijns-Amerika doen er nu echter goed aan zich niet langer op Utrecht te richten, aldus de decaan.

Vanuit de faculteitsraad kwam daarop de voor de hand liggende vraag of nu ook de opleiding Spaans nerveus moet worden. Dat was volgens Van den Akker niet het geval. “Maar Spaans zal net als alle andere talenopleidingen duidelijk moeten maken hoe de opleiding aantrekkelijk wil blijven voor studenten.”

De faculteitsraad gaf tijdens de bijeenkomst uiteindelijk zijn goedkeuring voor de facultaire toekomstvisie Horizon 2015-2020. Daarmee velde de faculteitsraad ook het definitieve vonnis over Portugees.

Docent Portugees Marian Schoenmakers-Klein Gunnewiek denkt dat het faculteitsbestuur niet werkelijk van zins is geweest om Portugees te redden via een samenwerking met Sociale Wetenschappen.

“Dit komt de decaan goed uit. Dat de master bij Sociale Wetenschappen stopt, is recent medegedeeld aan betrokkenen. De sluiting van Portugees is in januari 2012 aangekondigd. Aangedragen alternatieven om expertise op het vlak van Portugees en Portugeestalige landen te behouden, zijn afgekapt en steeds met andere argumenten. Dit is de volgende in de rij.”

Nu ook een master op het gebied van Latijns-Amerika komt te vervallen, krijgt de docent Portugees de indruk dat “doorgaan met Portugees al langer een gepasseerd station” was.

Schoenmakers vindt het onbegrijpelijk dat er opleidingen worden gesloten die nergens anders in Nederland gevolgd kunnen worden. “De decaan zegt dat hij niet wil dubbelen. Maar in Leiden gaat het maar om een paar vakken. En hoe zit het dan met andere talen? Behalve Keltisch hebben die allemaal opleidingen bij meerdere universiteiten.”

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail