Masterstudenten krijgen geen afstudeerbeeldje meer

Uitreiking van de bul voor masterstudenten strafrecht

De universiteit stopt vanwege bezuinigingen met het uitdelen van beeldjes aan masterstudenten bij de uitreiking van hun bul. Op het beeldje zijn drie figuren te zien die elkaar vasthouden. Tussen hen in staat het logo van de Universiteit Utrecht met de tekst “sol iustitiae illustra nos” (zonne der gerechtigheid verlicht ons).


Jaarlijks reikt de universiteit zo’n 4000 van deze beeldjes uit. De besparing voor de universiteit is zo’n 45.000 euro per jaar.

In 2000 introduceerde de universiteit afstudeerbeeldjes bij de diplomaceremonie. Dit paste bij pogingen om het afstuderen 'feestelijker' te maken. In 2009 werd ook al eens om financiële redenen besloten het aandenken achterwege te laten. Destijds ging het om een jaarlijkse besparing van zo’n 60.000 euro. In 2011 werd de traditie in ere hersteld met een nieuw ontworpen beeldje.

Het besluit om het afstudeerbeeldje af te schaffen vond plaats in overleg met de vicedecanen onderwijs van de faculteiten. Zowel het college van bestuur als de vicedecanen blijven naar eigen zeggen grote waarde hechten aan een feestelijke en stijlvolle afstudeerceremonie voor studenten en hun ouders. Het niet meegeven van een beeldje maakt de plechtigheid volgens hen niet minder onvergetelijk.  

De vicedecanen van de faculteit Geesteswetenschappen, Ted Sanders en Peter Schrijver, vinden het jammer dat de beeldjes niet meer worden uitgereikt, maar hechten meer waarde aan een persoonlijke, feestelijke uitreiking waarbij afstudeerders en hun familie en vrienden zich welkom voelen. De faculteit overweegt daarom onder meer de geslaagden na afloop van de ceremonie een kopje koffie of thee aan te bieden, zodat zij niet meteen na afloop van de plechtigheid naar huis gaan.

U-raadspartij VUUR vindt dat het beeldje moet blijven om de masterstudent een waardig afscheid te geven. Het beeldje is volgens de partij een relatief goedkope manier voor de universiteit om ervoor te zorgen dat alumni een blijvend aandenken aan hun studententijd hebben. VUUR wil graag dat faculteiten het beeldje blijven meegeven.

Volgens Gerard Barkema, vicedecaan voor de faculteit Bètawetenschappen, is het echter lastig om per faculteit afspraken te maken over het al dan niet uitreiken van de beeldjes. Omdat studenten van een masteropleiding niet altijd ingeschreven staan bij dezelfde faculteit, zijn er volgens hem afspraken nodig tussen meerdere faculteiten.

Voelen geslaagden eigenlijk wel iets voor het krijgen van een afstudeerbeeldje? Na afloop van de masteruitreiking Strafrecht van afgelopen week lieten meerdere masterstudenten weten dat ze het beeldje een leuk aandenken vinden, maar dat ze er verder niet zoveel waarde aan hechten. Laura: “Het is niet alsof ik er wakker van zou liggen als het er niet meer was." Milou: “Het is niet zo’n belangrijk onderdeel van de ceremonie."

Of studenten ook in de toekomst nog een beeldje zullen krijgen van de universiteit valt nog te bezien. Voorlopig worden de beeldjes in ieder geval nog uitgereikt, althans zolang de voorraad strekt. Wie daarna toch nog graag een beeldje wil bemachtigen, kan in ieder geval nog terecht op Marktplaats. Daar kun je al voor 20 euro een aanwinst voor je trofeeënkast bemachtigen.

Advertentie