Maximum aantal rechtenstudenten Utrecht

Komend collegejaar hanteert de Utrechtse opleiding Rechtsgeleerdheid een numerus fixus. Er is maximaal plaats voor 750 studenten. Hiervan zijn 225 plaatsen gereserveerd voor het Utrecht Law College. Rechten hoopt na de zomer met een derde college te starten.

Om het aantal rechtenstudenten in Nederland binnen de perken te houden, hebben alle rechtenopleidingen afgesproken een numerus fixus in te stellen voor het komende collegejaar. In totaal kunnen er volgend jaar in heel Nederland 4930 studenten aan een rechtenopleiding beginnen. Dat aantal is net iets hoger dan het aantal huidige eerstejaars rechten.

Utrecht wil maximaal 750 eerstejaars in 2013-2014. Voor de reguliere opleiding in Utrecht zijn er 525 plaatsen beschikbaar, die via landelijke loting worden toebedeeld. Voor het Utrecht Law College (ULC) zijn er 225 plekken gereserveerd.

Studenten die aangeven naar deze honoursopleiding te willen, worden door Utrecht geselecteerd. Blijken er niet voldoende geschikte kandidaten voor ULC dan kunnen er meer studenten instromen in de reguliere opleiding.

Nu Rechten een numerus fixus heeft, zijn matchingsgesprekken niet meer verplicht. “Maar daar gaan we gewoon mee door”, zegt Jetta Spaanenburg, coördinator team onderwijsbeleid van Rechten. “Studenten die interesse hebben om bij ons Rechten te doen, worden gewoon uitgenodigd voor de matchingsactiviteit." Voor Utrechtse opleidingen zonder een fixus, is matching wel een verplicht onderdeel van de toelating.

Aankomende studenten die in Utrecht rechten willen doen, moeten zich voor 15 mei inschrijven via Studielink. Wanneer aankomende studenten in aanmerking willen komen voor het Utrecht Law College moeten zij zich voor 1 mei aanmelden.

Op dit moment heeft Rechtsgeleerdheid twee colleges met in totaal 120 eerstejaars. In de reguliere opleiding zitten 630 studenten in het eerste jaar. Het aantal lawcollegestudenten wordt dus opgebouwd, het aantal studenten in de reguliere opleiding afgebouwd, zoals de Rebo-faculteit al eerder bekend had gemaakt.

Utrecht heeft al eerder een numerus fixus voor Rechten gehad. Dat was toen geen landelijke afspraak, waardoor het aantal studenten in Utrecht terugliep. De fixus werd daarom afgeschaft.

Advertentie