Medezeggenschappers op de bres voor ouderwetse collegekaart

Als eerste universiteit van Nederland verving de UU dit collegejaar de papieren collegekaart met het oog op duurzaamheid door een digitale variant in de MyUU-app. Al snel bleek dat studenten tegen obstakels aanlopen. Het offline ophalen van de collegekaart lukt niet altijd en de digitale variant wordt ook niet overal serieus genomen. Een probleem dat sommige studenten ook hebben bij een geprinte versie van hun bewijs van inschrijving.

De studenten van de faculteitsraad Geesteswetenschappen vragen de Universiteitsraad om die reden om het mogelijk te maken om het mogelijk te maken om ook een gratis papieren collegekaart aan te vragen. Hoewel de studenten het duurzaamheidsidee achter de overstap waarderen, constateren zij dat de huidige opzet voor veel problemen zorgt. “De universiteit stelt dat zowel de digitale versie als een uitgeprint inschrijvingsbewijs geldig is, maar dat betekent niet dat elke universiteit, museum en sportclub dat zo ziet.”  Door studenten de mogelijkheid te bieden om ook een papieren collegekaart aan te vragen, “wordt er bezuinigd zonder dat studenten die een echte collegekaart nodig hebben daar last van hebben”, aldus de faculteitsraad Geesteswetenschappen.

"Fysieke collegekaart voor veel studenten binding aan UU"
Alle studenten van andere faculteitsraden sluiten zich aan bij het verzet van Geesteswetenschappen, schrijft de Universiteitsraad in een brief aan het CvB. De Studentenraad van de faculteit Geneeskunde voegt toe dat zij een nog grotere voorstander is van een plastic collegekaart die de gehele studententijd gebruikt kan worden voor het lenen van boeken, printen, identificatie en andere toepassingen. De Universiteitsraad sluit zich aan bij die oplossing, omdat de collegekaart daarmee een uitgebreidere functie zou krijgen dan voorheen. 

Daarnaast moet het CvB volgens de U-raad het sociale aspect van een fysieke collegekaart niet onderschatten. "De fysieke collegekaart was voor veel studenten een vorm van branding en binding aan de organisatie. De Universiteit Utrecht werd letterlijk door de student met zich meegedragen. Met de afschaffing van de fysieke collegekaart is deze waarde verloren gegaan. Dit strookt dan ook niet met de ambities van de Universiteit Utrecht op het gebied van community vorming, welke als cruciaal benoemd is in het universitair strategisch plan 2016-2020."

In de brief vraagt de studentengeleding het College van Bestuur daarom of zij de gebreken van de digitale collegekaart erkennen en onderschrijven dat een fysieke collegekaart bijdraagt aan de community vorming. Daarnaast vraagt de Universiteitsraad of het CvB zelf een oplossing ziet voor de problemen of dat zij zich kunnen vinden in de geopperde oplossing vanuit Geneeskunde. Het universiteitsbestuur en de U-raad komen op 19 februari samen. Dan worden ook de antwoorden op de vragen verwacht.

 

Advertentie