Meer aanmeldingen voor hoger onderwijs

Tot 1 mei hebben zich meer jongeren aangemeld voor een studie dan op dezelfde datum vorig jaar. Vooral de hogescholen lijken in september meer studenten te kunnen verwelkomen.

Op 1 mei 2015 hadden bijna 112.000 studenten zich voor het eerst ingeschreven voor een hbo-bacheloropleiding, een groei van 6 procent ten opzichte van 1 mei vorig jaar. In het wetenschappelijk onderwijs is het aantal aanmeldingen met pakweg 66.000 ongeveer gelijk aan het aantal vooraanmeldingen in 2014.  

Sinds vorig jaar moeten studiekiezers zich landelijk vóór 1 mei aanmelden, zodat er tijd is om mee te doen aan studiekeuzeactiviteiten. De Universiteit Utrecht hanteerde al eerder de deadline van 1 mei en begon ook als eerste met matchingactiviteiten. De aankomende studenten krijgen bijvoorbeeld een proefcollege, moeten een vragenlijst invullen of hebben een gesprek met een docent. Wie zich de komende weken nog aanmeldt, kan in principe worden afgewezen, al waren weinig opleidingen vorig jaar echt zo streng.  

De vooraanmeldingen zeggen nog lang niet alles over het daadwerkelijke aantal eerstejaars dat in september van start gaat. Er zijn immers altijd mensen die zich na 1 mei aanmelden, zakken voor hun eindexamen of niet worden ingeloot. Het uiteindelijke aantal inschrijvingen is over het algemeen lager dan het aantal vooraanmeldingen. 

Toch is dit jaar iedereen erg benieuwd naar de cijfers: de studenten die per 1 september aan een opleiding beginnen, zijn immers de eersten die geen basisbeurs meer krijgen.

Advertentie