Meer aanmeldingen voor lotingsstudies

Er hebben zich meer studiekiezers aangemeld voor lotingsstudies. Vanaf vandaag krijgen ze te horen of ze in september daadwerkelijk van start mogen.

Bijna 41.000 studiekiezers hebben zich aangemeld voor lotingstudies als geneeskunde, psychologie, fysiotherapie en journalistiek. Vorig jaar waren dat er ruim 38.500, meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Maar er zijn dit jaar ook meer opleidingen met een studentenstop, waardoor er 3000 lotingsplaatsen zijn bijgekomen. Het hbo heeft meer opleidingen met een numerus fixus dan het wetenschappelijk onderwijs: 62 om 53. Daarbij tellen we alle geneeskunde- en fysiotherapieopleidingen afzonderlijk.

Wie wordt uitgeloot, kan voor sommige opleidingen gemakkelijk elders terecht. Zo heeft de Universiteit van Tilburg als enige in Nederland een numerus fixus voor de bacheloropleiding economie: voor 75 plaatsen hebben zich 117 studenten aangemeld. Het overschot kan zonder loten elders econoom worden.

Bij andere opleidingen hebben zich minder studenten aangemeld dan er plaatsen zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bedrijfskundeopleidingen in Groningen en Nijmegen en de communicatieopleidingen van de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. Alle aanmelders kunnen daar van start.

De drukte verschilt soms per instelling. In Rotterdam kunnen alle aanmelders voor criminologie terecht en zijn er zelfs nog vijf plaatsen te vergeven. In Leiden en Amsterdam moeten ze loten en zullen in totaal 180 aanmelders achter het net vissen.

Wie gemiddeld een acht of hoger scoort op het eindexamen, wordt automatisch toegelaten. Een deel van de aanmelders hoeft niet te loten, maar krijgt een plaats via ‘decentrale selectie’, waarbij de opleidingen studenten kiezen op grond van talent en motivatie.

Opleidingen met een ‘studentenstop’ mochten sinds het jaar 2000 de helft van hun studenten decentraal selecteren, op basis van bijvoorbeeld motivatie en talent. Sinds dit studiejaar mogen opleidingen al hun studenten – minus de achtplussers – zelf toelaten, maar daar maken ze lang niet allemaal gebruik van.

Het demissionaire kabinet wil nu een stap verder gaan en de centrale loting helemaal afschaffen, zodat opleidingen al hun studenten welbewust moeten kiezen. Een wetsvoorstel hiertoe is voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Tags: duo | numerus fixus

Advertentie