'Meer belangstelling voor open dagen'

Eindexamenkandidaten bereiden zich beter dan ooit voor op het kiezen van een studie, meldt website Studiekeuze123. Het aantal studiekiezers dat in oktober de kalender met open dagen bekeek, steeg met 40 procent ten opzichte van vorig jaar,

Volgens Puck van Tilburg, bestuurslid van het ISO, is de toenemende interesse “een signaal” dat jongeren goed nadenken over hun vervolgopleiding. “Die betrokkenheid leidt tot een beter geïnformeerde keuze en een betere match tussen student en studie.” En dat leidt weer tot tevreden studenten die minder snel uitvallen, is de gedachte.

Ook minister Bussemaker wil dat jongeren zich beter voorbereiden op hun vervolgopleiding. Daarom moeten ze zich vanaf 2014 vóór 1 mei inschrijven voor de studie van hun keuze. Dat geeft hogescholen en universiteiten de mogelijkheid om de verplichte matchingsactiviteiten te organiseren. Praktische consequentie van die maatregel: opleidingen hebben ook hun open dagen vervroegd.

Is de spectaculaire stijging niet simpelweg daaraan te danken? Een woordvoerder van Studiekeuze123 denkt van niet. “Ook ten opzichte van februari en maart vorig jaar zien we een stijging. Het zou dus goed kunnen dat jongeren zich niet alleen eerder, maar ook meer zijn gaan oriënteren.”

Behalve de Wet kwaliteit in verscheidenheid, waar de 1-mei-regel onderdeel van is, zou ook de aangekondigde afschaffing van de basisbeurs de grote interesse in open dagen kunnen verklaren. Studenten die op 1 september 2014 aan hun bachelor beginnen, krijgen nog een basisbeurs, wie een jaar later begint wellicht niet meer. Eindexamenkandidaten die een tussenjaar willen nemen, zullen daar dus wel drie keer over nadenken.

Advertentie