Meer bestuursbeurzen voor studentensporters; gezelligheidsverenigingen leveren in

Roeiverenigingen Triton en Orca en zeilvereniging Histos krijgen de komende drie jaar extra beurzen. Studentenverenigingen SSR-NU, Unitas en UVSV moeten het met minder beurzen doen.

Utrechtse studentensportverenigingen zitten in de lift. Tussen en 2012 en 2015 zagen ze hun gezamenlijke ledenaantallen groeien van 4835 naar 6131 (+ 26,8 procent). Als gevolg daarvan krijgen ze de komende drie jaar extra bestuursbeurzen van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Triton, Orca en Histos krijgen er respectievelijk 10, 10 en 7 bestuursmaanden bij (*onderaan dit artikel een uitleg over bestuursbeurzen). Deze beurzen kunnen ze verdelen onder hun bestuurders.

Dat staat in de Verdeling bestuursbeurzen en basissubsidies 2016-2019 (pdf) die naar de U-raad gestuurd is en komend studiejaar van kracht wordt. Elke drie jaar bepalen de UU en de HU hoeveel financiële ondersteuning studentenorganisaties ontvangen. Hoeveel beurzen verenigingen krijgen, hangt onder meer van het aantal leden en de hoeveelheid activiteiten die verenigingen organiseren.

Gezelligheidsverenigingen zijn slachtoffer van het succes van de studentensportverenigingen. SSR-NU is de grootste verliezer. De christelijke studentengezelligheidsvereniging gaat van 75 naar 57 bestuursmaanden, en ook UVSV (van 135 naar 120) en Unitas (van 125 naar 110) gaan er op achteruit. Waarom deze verenigingen het meeste moeten inleveren, wordt niet duidelijk uit de verdelingsnota. Ledenaantallen van individuele verenigingen worden in het stuk niet genoemd.

Een troost voor de studentenorganisaties die minder beurzen zullen ontvangen: de beurzen zullen komend studiejaar een stuk hoger zijn, namelijk 425 euro in plaats van 289 euro per maand. De U-raad heeft vorig jaar aangedrongen op die verhoging, omdat er vrees is dat de wegvallende basisbeurs zorgt voor minder animo om in het bestuur van een verenging te gaan.

De verdeling van de bestuursbeurzen wordt aanstaande maandag besproken in de U-raad.

Wat zijn bestuursbeurzen?

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht vinden het belangrijk dat Utrecht een bruisend studentenleven heeft. Daarom keren ze bestuursbeurzen uit, een compensatie voor door studentbestuurders opgelopen studievertraging als gevolg van bestuurlijke activiteiten in een studentenorganisatie. Door die beurzen is het voor een student makkelijker om een tijdje wat minder hard te studeren en in een bestuur te stappen.

Verenigingen krijgen op basis van ledenaantallen en activiteiten een aantal bestuursmaanden toegewezen. Eén bestuursmaand staat komend studiejaar voor 425 euro. Het is aan de studentenorganisaties zelf om de toegewezen bestuursmaanden onderling te verdelen.

Advertentie