Meer dan 16 fte ontslag bedreigd bij Geesteswetenschappen

Bij de faculteit Geesteswetenschappen verdwijnen de komende twee jaar 46 voltijdsbanen als gevolg van een reorganisatie. Voor meer dan 16 fte van de huidige medewerkers dreigt hierdoor gedwongen vertrek. Met nieuw universitair geld wil de faculteit investeren in het verhogen van de studierendementen.

Medewerkers van Geesteswetenschappen kregen maandagochtend in het Academiegebouw van decaan Wiljan van den Akker te horen wat de gevolgen zijn van de veranderingen die het faculteitsbestuur komend voorjaar wil doorvoeren. Er ligt sinds vorige week een formeel voornemen tot reorganisatie (pdf).

Echt verrassend was de boodschap van Van den Akker niet. In het facultaire plan Horizon 2015-2020 was al te lezen hoe de faculteit de noodzakelijke bezuinigingen van 3.7 miljoen tot stand wilde brengen. De decaan sprak over “de meest treurige mededeling die de faculteit in jaren heeft moeten doen”.

Met het schrappen van de opleiding Portugees is er voor vier vaste medewerkers (3f fte) geen plaats meer binnen de faculteit. De faculteit voert gesprekken met de Leidse universiteit om te kijken of die instelling behoefte heeft aan docenten Portugees.

Het beëindigen van de hoofdrichting Theologie betekent dat de functies van negen vaste medewerkers van de disciplinegroep Theologie (8.5 fte) vervallen. Twee medewerkers van die groep (1.4 fte) kunnen herplaatst worden omdat de faculteit onderwijs op het gebied van het Jodendom en op dat van de klassieke talen Latijn en Grieks wil voortzetten.

Buiten de 10.1 fte aan vaste krachten die er bij Portugees en Theologie verdwijnen, gaat het om 8.1 fte tijdelijke medewerkers. Elders in de faculteit vervallen 11.8 fte doordat tijdelijke aanstellingen niet worden verlengd of vertrekkende medewerkers niet worden vervangen. In totaal krimpt de wetenschappelijke staf van Geesteswetenschappen hierdoor met 30 fte tot 270 fte.

Bij de ondersteunende diensten verdwijnen 16 van de 142 huidige voltijdsbanen. Voor iets meer dan de helft (8.5 fte) zal dat via natuurlijk verloop kunnen. Daarnaast vraagt de nieuwe facultaire indeling in vier departementen volgens het bestuur om een andere structuur van de ondersteunende diensten. Daarin zal waarschijnlijk voor 4.5 fte van de huidige OBP-medewerkers geen plek zijn. Door het schrappen van het eigen theater en het kennispunt, de opvolger van de meer bekende wetenschapswinkel, verliezen nog eens vier medewerkers (3.0 fte) hun baan.

Van den Akker benadrukte maandag dat het stoppen met Portugees en Theologie niet alleen een financiële reden heeft. Bij beide opleidingen ontbrak het volgens hem aan “de vitaliteit om binnen onze faculteit te overleven”. Daarmee wilde Van den Akker de angst wegnemen dat andere kleine opleidingen over een aantal jaar wel eens “aan de beurt” zouden kunnen zijn.

Volgens de decaan zijn de vooruitzichten op een financieel gezonde faculteit gunstig nu de Universiteit Utrecht middelen heeft gekregen om de prestatieafspraken met het ministerie waar te maken. Faculteiten kunnen aanspraak maken op die gelden. Geesteswetenschappen richt zich vooral op het verhogen van de studierendementen. Die zijn nu nog de laagste van de universiteit. “Onze belangrijkste opdracht is ervoor te zorgen dat meer studenten op tijd de eindstreep halen. Daarmee laten we veel geld liggen.”

De totale kosten van de reorganisatie worden geschat op 5.6 miljoen euro. De nieuwe organisatie moet in juli 2013 van kracht zijn. De faculteit gaat ervan uit dat er goede oplossingen gevonden worden voor het onderwijs aan de huidige studenten Portugees en Theologie. Voor Portugees wil het faculteitsbestuur afspraken maken met de Leidse universiteit, voor Theologie zal een beroep worden gedaan op docenten van de disciplinegroep Religiewetenschappen en van andere universiteiten.

Advertentie