Meer dan 800 handtekeningen voor petitie promovendipsycholoog

Foto: Pixabay

In de petitie vragen de promovendi onder meer om vrije toegang voor promovendi tot individuele psychologische zorg en tot groepsessies en trainingen waarbij hun problematiek centraal staat. De UU kan daarbij volgens de opstellers van de petitie een voorbeeld nemen aan de TU Delft die een gespecialiseerde PhD-psycholoog in dienst heeft genomen of aan de UvA waar promovendi nu gebruik kunnen maken van alle voorzieningen die ook voor studenten beschikbaar zijn.

De promovendi zien de petitie als een laatste stap in een campagne om het psychisch welzijn van aio’s en bursalen op de kaart te krijgen. De petitie kan deze week nog worden ondertekend.

Eerder dit jaar leidde een symposium al tot een brief met tien aanbevelingen aan het universiteitsbestuur. Het universiteitsbestuur zegde destijds toe de suggesties ter harte te nemen. Alleen de roep om een psycholoog met expertise op het gebied van de promovendiproblematiek werd genegeerd. Promovendi met mentale problemen staat dezelfde hulp ter beschikking als die alle UU-medewerkers kunnen krijgen, zo luidde het standpunt.

Een onbegrijpelijke houding, zo menen de promovendi-vertegenwoordigers. Zij wijzen op de vele onderzoeken die wijzen op een verhoogde kans op burn out en depressie bij jonge wetenschappers die veel van zichzelf eisen en vaak onzeker zijn over de eigen positie. Dat collegevoorzitter Pijpers bij de opening van het academisch jaar de promovendi niet apart noemde in zijn rede over werkdruk, illustreert volgens hen het gebrek aan aandacht. Net als het feit dat bij enkele faculteiten tegenwerking werd ondervonden bij de verspreiding van de oproep om de petitie te ondertekenen.  

Ana Poças Ribeiro van Prout is daarom erg tevreden over het aantal handtekeningen dat tot nu toe is opgehaald: “We zijn blij met de steun van zo veel mensen voor een onderwerp dat nog steeds in de taboesfeer zit. We zijn vooral geraakt en aangemoedigd door de vele opmerkingen die mensen bij de petitie hebben geplaatst. Ze delen hun eigen persoonlijke ervaringen en voegen argumenten toe waarom de universiteit beter moet zorgen voor haar medewerkers.”

Enkele medewerkers hebben erin toegestemd om hun commentaar openbaar te maken. “Een PhD is een mentale uitdaging, nog meer dan een intellectuele uitdaging”, licht een promovendus toe bij de petitie. “Hier is duidelijk een rol weggelegd voor een gespecialiseerde professional.” 

Behalve promovendi hebben ook veel hoogleraren, docent-onderzoekers en ondersteunende staf de petitie ondertekend. “Uiteindelijk kan het de Universiteit ook een aanzienlijk financieel gewin brengen als voorkomen wordt dat promovendi ziek worden of een burn out krijgen”, schrijft een hoogleraar.

De petitie wordt op 24 oktober overhandigd aan de rector.

Advertentie