Meer geld voor Wageningen gaat ten koste van de rest

Voorheen viel het groene (agrarische) onderwijs onder het ministerie van Economische Zaken. Maar aan die uitzondering is door het nieuwe kabinet een einde gemaakt. Nu hoort het groene onderwijs bij het ministerie van OCW.

Dat is goed nieuws voor onder meer Wageningen Universiteit. OCW hanteert namelijk andere regels dan EZ. Het groene hoger onderwijs krijgt vanaf 2019 meer geld per student. Alleen moet de rest daarvoor opdraaien.

Kat in de zak
SGP-Kamerlid Roelof Bisschop maakte zich al eerder zorgen en wilde het nogmaals expliciet van de minister horen: komt er géén extra geld voor deze overgang naar het nieuwe ministerie? Het gaat volgens hem om vijftig miljoen euro.

Van Engelshoven raakte geïrriteerd. “Volgens mij kunt u ook heel goed getallenreeksen in een regeerakkoord en een begroting lezen”, antwoordde ze. Bisschop zou heus wel hebben gezien dat er slechts tien miljoen euro extra meekomt van het ministerie van Economische Zaken. En dat geld is alleen maar bedoeld om een bezuiniging van het vorige kabinet teniet te doen.

De SGP’er was verbaasd. “Ik vraag mij echt in gemoede af, voorzitter, waar zijn wij mee bezig? Het heeft toch echt iets van een kat in de zak, hoor. Neem me niet kwalijk.”

Hij nam het trouwens ook op voor het groene onderwijs zelf. Het ergert hem dat het groene onderwijs pas een jaar later dan afgesproken onder de nieuwe regels gaat vallen. Waarom niet in 2018 al? Kan de minister daar niet met terugwerkende kracht voor zorgen? Nee, was ook op die vraag het antwoord, want daar heeft ze het geld niet voor.

Scheve ogen
Het probleem is het oude, krappe budget van Economische Zaken voor het groene onderwijs. Dat budget gaat nu naar OCW, maar verder komt er geen extra geld bij. Dus kampt het hoger onderwijs met ‘herverdeeleffecten’. De meevaller voor groen onderwijs gaat ten koste van de rest.

Van het ministerie van EZ mocht bijvoorbeeld het budget van Wageningen Universiteit hooguit twee procent stijgen als er meer studenten kwamen, of hooguit twee procent dalen als er juist minder studenten kwamen. Maar Wageningen zag haar studentenaantallen in tien jaar tijd bijna verdrievoudigen en liep naar eigen zeggen miljoenen mis.

Universiteitenvereniging VSNU zag de bui al hangen. Als het totale wo-budget niet omhoog gaat, dan moeten de andere universiteiten het verschil bijpasssen, waarschuwde de vereniging. Ook Wageningen Universiteit zat ermee verlegen. “Nu we onder OCW vallen, moet er extra geld bij zodat de andere universiteiten niet benadeeld worden ten koste van ons”, vond een woordvoerder. “Anders krijg je scheve ogen.”

Advertentie