'Meer NWO-geld naar onderzoek van hogescholen'

Lectoren moeten in aanmerking komen voor alle beurzen die onderzoeksfinancier NWO uitgeeft, vindt Luc Soete, rector van de Universiteit Maastricht.

Hogescholen moeten meer geld krijgen voor praktijkgericht onderzoek. Dat bepleit Luc Soete, rector van de Universiteit Maastricht, in een interview met vakblad Thema.

“Wil onderzoek werkelijk voeding kunnen geven aan het beroepsonderwijs, dan zou het aantal lectoren moeten vermenigvuldigen met een factor tien of twintig”, aldus Soete in een interview over praktijkgericht onderzoek.

Wat hem betreft moeten lectoren in aanmerking komen voor alle beurzen die onderzoeksfinancier NWO uitgeeft. “Als je kijkt naar de verdeling van onderzoeksmiddelen binnen Nederland, dan gaat het grootste deel toch naar het toegepaste en experimentele onderzoek. Dus zou het logisch zijn als ook hogescholen daarin delen”, aldus Soete.

In 2015 had NWO 680 miljoen euro te besteden, waarvan 27 miljoen bestemd was voor hbo-onderzoek. Naar de prestigieuze veni-, vidi- en vici-beurzen voor academici ging 175 miljoen euro.

Soete, die op 1 september afscheid neemt als rector van de Universiteit Maastricht, neemt ook in de rest van het interview geen blad voor de mond. Zo zouden hbo-bestuurders volgens hem meer moeten verdienen dan wo-bestuurders. Die hebben het immers “relatief gemakkelijk”.

Hogescholen moeten immers niet alleen onderzoek doen, maar ook “grote groepen allochtone jongeren bedienen”. De huidige roep om meer excellentie noemt hij krankzinnig. “De echte uitdaging ligt natuurlijk niet daar, maar in de noden en de behoeften aan de andere kant.”

Het geld dat vrijkomt dankzij afschaffing van de basisbeurs had volgens Soete veel beter naar het voortgezet onderwijs gekund dan naar het hoger onderwijs. “Wat ik zeg druist in tegen die hele hogeronderwijslobby”, erkent hij, “maar zo zie ik het”.  

Tags: lectoraat | nwo

Advertentie