Meer overtredingen van gedragscode tijdens Utrechtse kennismakingstijd, maar geen reden tot zorg

Heropening na corona van de societeit van Unitas in 2020. Een aspirant-lid zorgde afgelopen week voor opschudding door tweets over haar ontgroening. Foto DUB

De tweet die een hogeschoolstudent vorige week verstuurde, klinkt alarmerend. Tijdens haar kennismakingstijd bij Unitas had ze een scherf van een bord in haar oog gekregen. Bovendien zou er zijn geslagen en vielen er mensen flauw. Het aspirant-lid was daarom gestopt met haar ontgroening.

Unitas-rector Jelle Paulus noemt het “vervelend” dat het bericht op sociale media een eigen leven is gaan leiden zonder weerwoord. De vereniging is volgens hem onmiddellijk in gesprek gegaan met de student. Hij verwijst verder naar een statement op de website van Unitas.

Daar zegt de vereniging dat van de genoemde incidenten eerder geen meldingen zijn binnengekomen. Mede daarom is het volgens de vereniging moeilijk om te achterhalen wat er precies heeft plaatsgevonden.

Toneelstukje
Van flauwvallende leden is de vereniging niets bekend, voor twee andere klachten worden mogelijke verklaringen geopperd. Zo zou de scherf in het oog - waar de student inmiddels geen last meer van heeft – te maken kunnen hebben met een voorval waarbij een lid een bord op zijn eigen hoofd kapot sloeg. “Dit zal niet meer gebeuren”, schrijft Unitas.

Dat er geslagen zou zijn, heeft de twitterende student zelf niet gezien. Unitas vermoedt dat ze heeft gehoord over een soort toneelstukje dat tijdens de kennismakingstijd is opgevoerd. Daarin krijgen twee leden zogenaamd ruzie.

Geen schending van code
Zoals de hogeschool en universiteit van verenigingen verwachten, maakte Unitas melding van de uitingen van de student bij de Adviescommissie Introductietijd Utrecht (AIU). Die commissie moet toezien op de naleving van de gedragscode voor de introductietijd die de verenigingen sinds 2003 elk jaar ondertekenen. 

De AIU constateerde dat er dit geval geen aanwijzingen zijn dat Unitas die code heeft geschonden. De adviescommissie ontvangt elk jaar enkele tientallen meldingen van verenigingen zelf,  van deelnemers of van buitenstaanders van incidenten of vermeende incidenten tijdens de kennismakingstijd. Alleen als er werkelijk sprake is van een overtreding van de gedragscode, worden de besturen van de HU en de UU daarvan op de hoogte gesteld.

DUB heeft via Twitter contact gezocht met de student, maar deze reageerde niet.

Aanraken of duwen
Een woordvoerder van de UU laat weten dat de AIU dit jaar acht overtredingen van de code door verschillende verenigingen heeft doorgegeven aan de instellingsbesturen. In alle gevallen ging het om lichte overtredingen zoals het aanraken of duwen van een aspirant-lid.

Het aantal van acht overtredingen van de gedragscode is hoger dan ooit. In 2020 was de kennismakingstijd voornamelijk digitaal, in 2019 waren er drie incidenten die gemeld moesten worden. In eerdere jaren waren er nooit meer dan vijf schendingen. 

Volgens de adviescommissie hebben de verenigingsbesturen echter adequaat opgetreden door leden die verantwoordelijk waren voor de acht lichte overtredingen te schorsen voor de duur van de kennismakingstijd, of voor een maand. In een jaarverslag van de kennismakingstijd van 2019 constateerde de AIU al dat “de verenigingen en hun introductiecommissies hun zaken goed op orde hebben”.

Goed op orde
De ontgroeningspraktijken van studentenverenigingen kwamen deze week onder de loep te liggen nadat bij het Amsterdamse studentencorps verschillende disputen over de schreef waren gegaan.

De UU is nog in afwachting van de volledige jaarrapportage van de AIU, maar zegt mede op basis van de voorlopige bevindingen van de AIU geen grote problemen te zien.

“In het algemeen geldt dat we blij zijn met de wijze waarop de verenigingen zich inspannen en zelf verantwoordelijkheid nemen als een lid ondanks alle afspraken de gedragscode overtreedt", zo luidt de reactie van de UU. "Zo hoort het ook.”

Advertentie