Meer partijen, maar geen hogere opkomst verkiezingen

De nieuwe partij UUinActie voerde campagne met een ludieke actie tegen de reiskosten van het universiteitsbestuur. Foto DUB

De lagere opkomst is opvallend, want er deden dit jaar vier partijen mee aan de studentenverkiezingen voor de U-raad. Vorig jaar voerden VUUR, de PvdUS en de Vrije Student campagne, nu was ook de nieuwe partij UUinActie van de partij.

Volgens veel studentmedezeggenschappers is het lagere percentage vooral te wijten aan het feit dat de verkiezingen een week later plaatsvonden dan vorig jaar. Er zouden om die reden meer tussentijdse tentamens zijn geweest, waardoor studenten minder belangstelling toonden voor de verkiezingen. Ingrid Weerts, die dit jaar voor de grootste studentenpartij VUUR in de raad zat, zegt: “Als je uitgeblust uit je tentamen komt, heb je minder zin in een praatje over wat je zou moeten stemmen.”

Maar er worden nog andere oorzaken genoemd voor de lagere opkomst. Zo hebben studenten van het University College Utrecht en het University College Roosevelt al vakantie en was ook het weer de afgelopen week minder fraai dan vorig jaar. Weerts: “Wat mij betreft kan het in ieder geval niet aan de campagne hebben gelegen. Daar waren dit jaar meer mensen en meer partijen bij betrokken. De sfeer was ook goed. We hebben echt met zijn allen geprobeerd om samen die opkomst omhoog te duwen.”

Bij het personeel werd de opkomst van de vorige verkiezingen eveneens niet gehaald. Met behalve lijst VLAM en de Utrechtse Promovendi Partij nu ook UUinActie in de race, bleef het percentage stemmers steken op 32,8 procent. Twee jaar geleden was de opkomst nog 34 procent, in 2015 zelfs 38 procent.

Studenten en medewerkers konden ook een stem uitbrengen voor facultaire verkiezingen. De opkomst daarvoor lag bij de studenten tussen de 15 procent (Bètawetenschappen) en 25 procent (Sociale Wetenschappen). Bij de medewerkers waren de verschillen groter. Bijna de helft van de medewerkers van REBO en Sociale Wetenschappen brachten hun stem uit, terwijl Geowetenschappen achterbleef met een kleine 22 procent.

De uitslag wordt morgenmiddag bekendgemaakt.

Verkiezingen

Opkomstpercentage

 

 

Universiteitsraad Studenten

23,9

Universiteitsraad Personeel

32,8

 

 

Bètawetenschappen Studenten

15,1

Bètawetenschappen Personeel

29,2

Sociale Wetenschappen Studenten

25

Sociale Wetenschappen Personeel

47,5

Geowetenschappen Studenten

17,7

Geowetenschappen Personeel

21,8

Geesteswetenschappen Studenten

23,9

Geesteswetenschappen Personeel

34,1

Rebo Studenten

19,2

Rebo Personeel

49,8

Diergeneeskunde Personeel

39,3

Geneeskunde Studenten

21,9

 

 

Advertentie