Meer vacatures voor promovendi

Afbeelding Pixabay

Hoeveel promovendi telt Nederland? Naar het antwoord op die ogenschijnlijk simpele vraag is het gissen. Volgens schattingen zijn het er tussen de10 tot 20.000, maar niemand weet het zeker. Ook van hun arbeidsomstandigheden en de duur en omvang van hun dienstverbanden is geen landelijk overzicht.

Eigen monitor
Al jaren vraagt het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) het ministerie, de universiteiten en de academische ziekenhuizen om meer informatie te delen over hun promovendi. Dat zal het promovendibeleid ten goede komen, is de hoop.

In afwachting daarvan maakt het PNN met behulp van advertenties op de vacaturesite Academic Transfer – zo goed en zo kwaad als het gaat – sinds 2015 de Monitor Arbeidsomstandigheden Promovendi.

In de onlangs verschenen editie over 2020 staat dat het aantal vacatures voor promotieplekken sinds 2019 met 27,4 procent is toegenomen, met name in de natuurwetenschappen en techniek. Niet verwonderlijk zijn de meeste vacatures te vinden bij de universiteiten van Delft en Eindhoven.

Met 153 vacatures bood de UU 8,3 procent van alle vacatures van de Nederlandse universiteiten aan. Er is ook gekeken naar universitaire ziekenhuizen. Het UMC Utrecht had 20 vacatures, 6,2 procent van het totaal.

Verder werd landelijk aan ruim 90 procent van de werknemerpromovendi een contract voor vier jaar of langer aangeboden. In 2019 lag dat aandeel nog 9 procentpunt lager. Het PNN is daar blij mee, want het loopt al jaren te hoop tegen karige contracten.

Vaag
Wel ziet het netwerk nog altijd veel onduidelijkheid in de advertenties. Zo heeft het grote merendeel van de promovendi onderwijstaken, maar staat in slechts 26,2 procent van de vacatures dat die van hen verwacht worden. De speciale vacaturechecklist die het PNN deelde met de werkgevers moet daar verandering in brengen.

Ook ontbreekt nu nog informatie over zwanger- en ouderschapsverlof, de reiskostenvergoeding en de 30 procent-belastingregeling voor internationale werknemers.

In juni liet minister Van Engelshoven de Tweede Kamer weten dat ze met de universiteiten, de ziekenhuizen, onderzoeksfinancier NWO en de KNAW die onder meer de regering adviseert over wetenschapsbeoefening, in gesprek is. Ze acht het de verantwoordelijkheid van de werkgevers om met PNN te overleggen over goede arbeidsvoorwaarden voor promovendi.

Advertentie