Milieu-activiste Marjan Minnesma eerste Alumnus van het Jaar

De UU ging op zoek naar een maatschappelijk geëngageerde alumnus en vond die in de persoon van Marjan Minnesma, meerdere malen de nummer één in de Trouw Duurzame top 100. Tijdens de dies werd zij bekroond als eerste Alumnus van het Jaar.

Marjan Minnesma (1966) stond afgelopen jaar volop in de belangstelling. Ze spande met haar organisatie Urgenda een rechtszaak tegen de Staat aan omdat die te weinig zou doen tegen de uitstoot van broeikassen. Dat ze die zaak won, was wereldnieuws.

Ook wist Minnesma aandacht te trekken met een voettocht naar Parijs om de politici te manen met een goed akkoord te komen tijdens de klimaattop.

Minnesma studeerde van 1990 tot 1996 Filosofie en Rechten aan de UU. Ze had toen al een studie bedrijfskunde in Londen achter de rug. Tijdens haar Utrechtse tijd werkte ze ook al, onder meer voor Shell, Novem en Greenpeace. Ook heeft ze onderzoek gedaan aan de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit.

In 2007 richtte ze de organisatie Urgenda op met als doel Nederland te verduurzamen. Zo heeft ze onder meer een succesvol project waarbij particulieren, scholen en bedrijven laagdrempelig zonnepanelen kunnen kopen. Minnesma wilde met die actie bewijzen dat je ook zonder subsidie van de overheid duurzame energie in Nederland kunt realiseren.

De aanwijzing van Minnesma als 'Alumnus van het Jaar' past binnen het strategische thema Duurzaamheid van de UU. Ook sluit deze aan bij de oproep van de rector tijdens zijn diesrede om als universiteit meer aanwezig te zijn in het maatschappelijke debat. Minnesma pleit daar al jaren voor. In een interviewdebat in 2013 met hoogleraar Bert Weckhuysen in het alumnimagazine Illuster zegt ze: “Wetenschappers moeten zich in het debat duidelijker uitspreken en minder laten wegdrukken door een paar schreeuwers.” 

Ze vond toen al dat Utrechtse hoogleraren meer van hun ongerustheid moeten tonen en moeten vertellen dat er grote veranderingen nodig zijn om de aarde leefbaar te houden. Bovendien missen wetenschappers volgens haar een ‘entrepeneurial houding’. “De combinatie van iets ontdekken als wetenschapper en het vervolgens in een fabriek weten te commercialiseren, zie je veel te weinig.”

De Alumnus van het Jaar krijgt als prijs een werk van kunstenaar Nissim Men dat haar favoriete Utrechtse plek, de Twijnstraat, weergeeft. Verder zal Minnesma gevraagd worden zich in te zetten als ambassadeur van de universiteit en gastcolleges en lezingen te geven. Ook zal ze aanwezig zijn bij activiteiten van het Universiteitsfonds dat de prijs in het leven heeft geroepen. 

Advertentie