Miljoenen dankzij buitenlandse studenten

Buitenlandse studenten dragen misschien wel 740 miljoen euro per jaar bij aan de overheidsfinanciën in Nederland. Dat stelt het Centraal Planbureau, dat voor staatssecretaris Zijlstra de kosten en baten van buitenlandse studenten in kaart heeft gebracht.

Er komen tamelijk veel buitenlanders hierheen om te studeren, terwijl er minder Nederlanders in het buitenland een studie volgen. Het gebrek aan evenwicht leidde tot onrust in de Tweede Kamer, vooral toen er in de grensstreek opleidingen bleken te zijn die zich geheel op Duitse studenten richtten en in het Duits aangeboden werden. Waarom zou Nederland in tijden van forse bezuinigingen de opleiding betalen voor buitenlandse studenten? Wat hebben we eigenlijk aan hen?

Staatssecretaris Zijlstra vroeg het CPB om zich erover te buigen. Want buitenlandse studenten zijn niet alleen een kostenpost. Goede buitenlanders kunnen Nederlandse medestudenten stimuleren en zo het onderwijs verbeteren. Als ze hier blijven werken, leveren de buitenlanders bovendien belastinggeld op.

Het CPB volgt die redenering. Precieze cijfers zijn er niet, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat Nederland verlies lijdt op onderwijs aan buitenlanders. Er zijn weliswaar extra kosten tijdens de studietijd, maar die worden gecompenseerd door de opbrengsten.

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel studenten hier blijven als ze eenmaal hun diploma hebben. Maar zelfs als dat maar een klein groepje is, bijvoorbeeld 2,5 procent van alle ‘buitenlandse’ afgestudeerden, heeft hun aanwezigheid al een positief effect. Als negentien procent van hen hier nog een paar jaar blijft, levert dat de schatkist 740 miljoen euro op.

Daar komt bij dat deze studenten Nederland hebben leren kennen en dat Nederlanders dankzij de omgang met buitenlandse studenten interculturele vaardigheden opdoen. Dat is goed voor de handel met het buitenland, vermoedt het CPB.

Om meer profijt te hebben van buitenlandse studenten, wil demissionair staatssecretaris Zijlstra meer nadruk leggen op de kwaliteit van de internationale studenten, schrijft hij in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer. Ook wil hij de ‘blijfkans’ van de studenten vergroten en zouden Nederlandse studenten meer moeten leren over handel met Duitsland.

Er komt een einde aan de geheel Duitstalige opleidingen voor Duitse studenten. Die worden afgebouwd of veranderd, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De aanwezigheid van buitenlandse studenten leidt overigens niet vanzelf tot beter onderwijs. De instellingen moeten ervoor zorgen dat studenten en docenten het Engels goed beheersen en hun misschien ook interculturele vaardigheden bijbrengen, aldus het CPB.

 

Advertentie