Miljoenen voor Utrechts toponderzoek

De in de prijzen gevallen onderzoekers Chantal Kemner en René Bernards

Utrechtse onderzoekers hebben een fors deel van de 167 miljoen euro in de wacht gesleept van het nieuwe programma Zwaartekracht van het ministerie van OCW. De vlag kan uit bij het UMCU, Sociale Wetenschappen en de Bètafaculteit.

Het Cancer Genomics Centre Netherlands waarvan de UU de penvoerder is, krijgt 30,7 miljoen euro. Trekker is hoogleraar René Bernards van het UMCU. Het onderzoek richt zich op de genetische eigenschappen van tumoren om deze op die manier effectiever te kunnen bestrijden. Het onderzoek moet bijdragen aan een betere levensverwachting en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Het onderzoek Individual development: Why some children thrive, and others don’t, krijgt een bedrag van 27, 6 miljoen. Ook in dit geval is de UU penvoerder. Onderzoeksleider is hoogleraar Biologische ontwikkelingspsychologie Chantal Kemner van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Bekend is dat niet alle kinderen er in slagen hun plaats in de maatschappij zonder al te veel problemen te vinden. Dit verschil is gerelateerd aan een combinatie van de eigenschappen van een kind en de omgeving waarin het kind opgroeit. Dit onderzoeksteam bestudeert de rol van de ontwikkeling van het brein in het proces, hoe de kansen van een kind worden beïnvloed door de (groot)ouders, en hoe kinderen te helpen zijn om zich goed te ontwikkelen.

Het derde onderzoek dat in de prijzen valt en waar Utrechtse onderzoekers aan deelnemen is van het Delta Institute for theoretical physics en heet matter at all scales. Dit onderzoeksteam waar Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft aan is verbonden, krijgt 18,3 miljoen euro. Penvoerder is de Universiteit van Amsterdam.

Er gaat ook geld naar twee onderzoeksteams waarvan de Radbouduniversiteit Nijmegen penvoerder is en één waarvan de TU Delft penvoerder is.

Het programma Zwaartekracht is bedoeld voor groepen van toponderzoekers van verschillende Nederlandse universiteiten. In totaal kreeg het ministerie 42 aanvragen binnen waarvan er zes op advies van onderzoekfinancier NWO zijn gehonoreerd. Van het toegekende bedrag kunnen de teams 10 jaar lang onderzoek doen. Dat is per groep dus ongeveer 3 miljoen per jaar. Ter vergelijking: de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland is de Spinozaprijs waarvoor een onderzoeker eenmalig 2,5 miljoen euro krijgt. Volgens minister Bussemaker gaat het om onderzoek “dat tot de wereldtop behoort of de potentie ervoor heeft".

In 2013 volgt een tweede toekenningsronde van het programma Zwaartekracht.

Advertentie