Minder bestuursbeurzen voor gezelligheidsverenigingen

Grote gezelligheidsverenigingen als Veritas krijgen de komende jaren minder beurzen en minder subsidie.

Het aantal beurzen voor bestuurders van gezelligheidsverenigingen daalt vanaf komend studiejaar fors. Sportverenigingen krijgen er beurzen bij.

Dat blijkt uit de nieuwe verdeling van bestuursbeurzen van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Deze gaat in vanaf september 2013, en geldt voor de drie volgende studiejaren. 

Kern van de nieuwe verdeling: er wordt niet bezuinigd op bestuursbeurzen en subsidies. De UU en de HU geven in de periode 2013-2016 ieder jaar 489.060 euro uit aan bestuursbeurzen, en jaarlijks 111.100 euro aan basissubsidies. Het geld wordt verdeeld over ruim 50 studentenorganisaties.

Geschoven in de bedragen wordt er wel. Gezelligheidsverenigingen - met UVSV, Veritas, Unitas en USC als grootsten - moeten flink inleveren. Zij gaan van 818 bestuursmaanden per jaar naar 715, een daling van 12,6 procent. Omgerekend is dat 29.355 euro aan beurzen die de verenigingen minder ontvangen.

Bij sportverenigingen kan de vlag ondertussen uit, met Triton, Orca en Histos als grootste ontvangers. Ze krijgen bijna 50 procent meer bestuursmaanden. Nu krijgen alle sportverenigingen samen 230 bestuursmaanden. Dat zijn er vanaf komend studiejaar 343.

De UU en de HU geven met de nieuwe verdeling gehoor aan een klacht van Triton, Orca en Histos en de christelijke vereniging NSU. Die klaagden eind 2011 dat de bestuursbeurzen scheef verdeeld zijn. NSU, dat de laatste jaren flink in ledenaantal is gegroeid, gaat er in de nieuwe verdeling ook flink op vooruit.

In een toelichting schrijven (pdf) de UU en de HU dat er nu een "evenwichtigere verdeling" is. Voorheen kreeg het cluster 'gezelligheid' relatief veel beurzen vergeleken met de overige clusters ('sport, 'cultuur' en 'overig'). 

In de nieuwe verdeling is het clusterdenken losgelaten, en zijn ledenaantallen, en in minder mate het aantal activiteiten van invloed op het aantal beurzen dat vereningingen krijgen. De studentensportorganisaties zagen de afgelopen drie jaar het aantal leden met 10 procent stijgen. Het aantal leden van de gezelligheidsverenigingen daalde juist, met 6 procent. 

Ook in de categorie basissubsidies (lump sums voor basisactiviteiten van verenigingen) verliest 'gezelligheid' en wint 'sport'. De "grote vier" (Unitas, Veritas, UVSV, USC) leveren in, terwijl een aantal kleinere verenigingen, zoals AEGEE, SIB-Utrecht en UMTC, en koepelorganisaties (Sportraad, FUG) meer krijgen.

De studenten in de Universiteitsraad zijn in essentie positief over de nieuwe verdeling, zo bleek dinsdagmiddag tijdens een vergadering van de commissie Strategie, Personeels- en Studentbeleid (SPS). Raadslid Ine Bakker: "We zijn blij dat het budget gelijk gebleven is en dat gehoor is gegeven aan de oproep om te komen tot een meer evenwichtige keuze". 

De kritiek zat vooral in de - volgens de studenten in de raad - onduidelijkheid van de criteria die de hoogte van het aantal bestuursbeurzen bepalen. In de nota worden ledenaantallen en activiteiten genoemd als leidende parameters. "Maar het is niet duidelijk wat de invloed is van de omvang van de begroting van een vereniging, of het al dan niet hebben van een sociëteit", aldus raadslid Jan Overwijk. Ook was er forse kritiek op het stopzetten van de financiering van Stichting OER.

Op aandringen van de Universiteitsraad belooft het universiteitsbestuur de nota aan te vullen met extra uitleg over de parameters die bepalen hoeveel bestuursmaanden een vereniging krijgt. 

Advertentie